english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Promocja Nowego Testamentu w Słupsku

Dnia 22 września 2007 roku w sali głównej słupskiego ratusza miała miejsce promocja ekumenicznego przekładu Nowego Testamentu. Spotkanie to zostało zorganizowane dzięki inicjatywie Towarzystwo Biblijnego w Polsce oraz miejscowych parafii: rzymskokatolickiej św. Jacka, prawosławnej, zielonoświątkowej oraz ewangelicko-augsbusrkiej. Promocja była skierowana do uczniów gimnazjów oraz liceów. Na spotkanie, oprócz organizatorów i przedstawicieli większości miejscowych kościołów, przybyło około 60 uczniów wraz z nauczycielami i opiekunami.
 
Goście zostali uroczyście powitani przez ks. Wojciecha Froehlicha, duszpasterza słupskich ewangelików. Promocji towarzyszyła prelekcja i multimedialna prezentacja przedstawiona przez dyrektor Towarszystwa Biblijnego - Małgorzatę Platajs. Wystąpienie przybliżyło młodym ludziom genezę powstania oraz znaczenie Pisma Świętego dla współczesnego człowieka.
 
Spotkanie rozpoczęło się od przeczytania przez słupską młodzież fragmentu Ew. Jana, w wersji oryginalnej – po grecku oraz z Biblii Brzeskiej (1563), Biblii Tysiąclecia (1965) i ekumenicznego przekładu Nowego Testamentu (2001). Miało to na celu ukazanie młodym ludziom konieczności uwspółcześniania języka Biblii. Wychodząc temu naprzeciw Towarzystwo Biblijne wraz z 11 kościołami chrześcijańskimi w Polsce postanowiło, na wzór innych krajów, wydać ekumeniczną wersję Pisma Świętego. Do tej pory przetłumaczony został cały Nowy Testament i Księga Psalmów, natomiast pozostałe księgi Starego Testamentu są w trakcie opracowywania. Według informacji TB pierwszy tom ekumenicznego wydania Starego Testamentu ma ukazać się na koniec bieżącego roku.
 
Dzięki wystawie przywiezionej przez organizatorów, uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z tłumaczeniami Biblii na różne języki z całego świata. Wielu spośród uczniów po raz pierwszy miało okazję zobaczyć teksty biblijne w językach oryginalnych – hebrajskim i greckim, jak również w językach egzotycznych, takich jak chiński, japoński, arabski, hindi i wielu innych. Były zaprezentowane także czytane wersje Biblii dla osób niewidomych i analfabetów. W trakcie promocji każdy uczestnik otrzymał bezpłatny egzemplarz Nowego Testamentu.
 
O. Wild