english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Przesłanie Biskupa Kościoła na Nowy Rok 2007

Zobacz również: Przesłanie Biskupa Kościoła na Nowy Rok w pliku video na stronie Zwiastuna Ewangelickiego

  

 

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,
 
Z Bożej łaski dane jest nam wkroczyć w Nowy Rok. W tym szczególnym czasie chcemy dziękować Bogu za to, co już za nami, wysławiać Go za Jego dobroć i łaskę, której możemy doświadczać w każdej chwili i powierzać Mu się na przyszłość. Możemy bowiem być pewni tego, że Bóg będzie z nami każdego dnia.
 
O tym w szczególny sposób świadczy prorok Izajasz w słowach: Pan czeka, aby wam okazać łaskę (Iz 30,18). Bóg jest Panem przeszłości i teraźniejszości, lecz On jest także królem przyszłości. On czeka na nas w czasie, który jest przed nami, by nam okazać łaskę. Pan chce nas wspierać i prowadzić przez to wszystko, co dla nas jest jeszcze nieznane, ale co On doskonale zna. Przyszłość nie musi być dla nas mroczną tajemnicą, pełną czyhających niebezpieczeństw i problemów, nie musi oznaczać samotności i niepewności, lecz może być pewnością Bożej obecności i prowadzenia w łasce, którą możemy z radością przyjmować.
 
Ta myśl niech nam towarzyszy każdego dnia nowego roku, który stoi pod biblijnym hasłem zaczerpniętym z Księgi Izajasza: Bóg mówi: Oto Ja czynię rzecz nową: już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? (Iz 43,19a)
 
Wkraczamy w nowy rok, który został ogłoszony przez Synod Kościoła ,,Rokiem ewangelickiej pieśni i liturgii”. Szczególną okazją ku temu jest jubileusz czterechsetlecia urodzin ks. Pawła Gerhardta – największego pieśniarza ewangelickiego wszech czasów.
 
Śpiew był zawsze ważnym elementem naszej ewangelickiej pobożności.
On też pozwala najlepiej wyrazić nasze uczucia i odczucia – stan naszego ducha. Dlatego zachęcam wszystkich do śpiewania w kościele – w chórach i zespołach muzycznych, ale przede wszystkim w domach. Mam nadzieję, że rozpoczynający się rok będzie dla naszej społeczności czasem liturgicznego i muzycznego rozbudzenia.
 
Rok 2007 będzie także czasem nowych zadań dla naszego Kościoła – jego budowania w różnych wymiarach. Dlatego niech ten noworoczny czas będzie także czasem naszej wspólnej modlitwy za Kościół – za wszystkie nasze parafie i zbory, za ich duszpasterzy i członków, a w końcu także za nas samych.
 
Drogie Siostry i Bracia,

Życzę Wam wszystkim, abyście potrafili spostrzec Bożą obecność i bliskość w każdej chwili. Powierzam Was wszystkich Bogu w modlitwie i życzę, abyście każdego dnia doznawali Jego ojcowskiego wsparcia i prowadzenia. Niech łaskawy Pan obdarza Was, Wasze domy i rodziny swoim pokojem i miłością.
 
Bóg był, jest i będzie – ten sam na wieki. Jemu niech będzie chwała i wszelkie dziękczynienie.
 
Wasz w Chrystusie,

Bp Janusz Jagucki
Biskup Kościoła
 
Warszawa, Nowy Rok 2007

 


   

Zobacz również: Przesłanie Biskupa Kościoła na Nowy Rok w pliku video na stronie Zwiastuna Ewangelickiego