english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Przygotowanie do pracy z dziećmi

Spotkanie dla osób prowadzących szkółki niedzielne w diecezji katowickiejW sobotę, 17 listopada, na Parafii E-A w Orzeszu spotkało się 15 osób, by omówić, zaplanować i przygotować program szkółek. Spotkanie prowadziła pastorowa Beata Reske, a rozpoczęło się ono krótkim słowem i modlitwą przygotowaną przez pastorową Renatę Raszyk. Danuta Ostruszka, kierownik Duszpasterstwa wśród Dzieci CME, omówiła przygotowane, na podstawie książki Marii Gawlas „Na skrzydłach orlich”, scenariusze zajęć i pomysły na prace praktyczne, które następnie zostały rozdane uczestnikom w postaci zestawu materiałów do zajęć.Spotkania dla prowadzących szkółki odbywają się w diecezji katowickiej co dwa miesiące i stanowią swoiste forum wymiany poglądów, metod i doświadczeń. Zebrani, w przeważającej liczbie były to kobiety, spędzili czas na wspólnym śpiewie, dzieleniu się swoimi refleksjami i doświadczeniami w pracy z dziećmi oraz pomysłami na świąteczne prace ręczne.Nie zabrakło suto zastawionego stołu, rozmów i śmiechu. Omówione pomysły uczestnicy postanowili wprowadzić w czyn i zasiedli do wspólnych wycinanek. Z pewnością zdobyta podczas spotkania wiedza metodyczna oraz praktyczne umiejętności wzbogacą warsztat wszystkich prowadzących szkółki. A jak powszechnie wiadomo twórczy prowadzący to połowa sukcesu w pracy z dziećmi.

gglajcar