english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ps 34,2

„Będę błogosławił Pana w każdym czasie,
chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Alleluja!”

Ps 34,2
 

 
Błogosławić Pana chciej duszo moja,
Błogosławić mu zawsze każdego dnia,
Bo Pan to wieczna dla ciebie ostoja;
Niechaj usta Go chwalą. Alleluja!
  
P. A.
Bielsko, 2 września 2006 r.