english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rekolekcje pasyjne w Cieszynie

W dniach 19-21 marca 2007 r. w ewangelickim kościele Jezusowym w Cieszynie odbywały się rekolekcje dla dzieci i młodzieży. O godzinie 9.00 spotykali się uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej, o 10.30 klasy 5-6 SP i gimnazjaliści, natomiast o 16.00 młodzież pokonfirmacyjna. Tegoroczna tematyka obracała się wokół zagadnienia Bożej miłości i naszej odpowiedzi na ten dar.

 

  
Omawiano historie biblijne o synu marnotrawnym, modlitwie Jezusa w ogrodzie Getsemane oraz przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Pierwsza z nich uświadamia wielką miłość Boga do człowieka. Bóg jako dobry ojciec czeka na nawrócenie każdego człowieka. Przykład Jezusa modlącego się gorliwie w ogrodzie Getsemane i gotowego wziąć na siebie krzyż uczy posłuszeństwa wobec Boga, ale także wobec rodziców i nauczycieli. Ostatnia z omawianych historii biblijnych przypomniała, że naszą odpowiedzią na Bożą miłość powinna być miłość wobec bliźnich, nie tylko tych, których lubimy, ale także wrogów i nieprzyjaciół.
 

 
Rekolekcje prowadzili księża pracujący w parafii cieszyńskiej z wydatną pomocą młodzieży, która utworzyła na tę okazję zespół muzyczny i teatralny. Prowadzący wykazali się pomysłowością i kreatywnością, starając się jak najbardziej uatrakcyjnić formy przekazu. Tym, którzy poświęcili swój czas i pomogli w organizacji oraz przygotowaniu rekolekcji, należą się szczególne podziękowania. 
 

 
Prowadzący wyrażają nadzieję, że zasiane Boże Słowo wyda dobry plon w sercach młodych słuchaczy. 
   
ks. B. Juroszek