english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rekolekcje pasyjne w Łodzi

"Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej". J 15,9 
  
Miłość – słowo, które w ostatnim czasie stało się powszechne w codziennym życiu. Często słyszymy je w telewizji, kinie, czytamy o nim w prasie, książkach i na banerach reklamowych. Wiele osób zastępuje stwierdzeniem „kocham Cię” swoje słabości, zakłopotania i brak słów...
 

 
W środę i w czwartek Wielkiego Tygodnia na rekolekcjach pasyjnych w Łodzi staraliśmy się przywrócić temu słowu wartość i zastanowić się nad sensem używania go. W oparciu o historię o synu marnotrawnym pięć grup rozważało zagadnienie związane z miłością Boga do człowieka. Próbowaliśmy zdefiniować to uczucie i nadać mu właściwy sens. Czy nam się udało? – Nie wiem...
 
Jedno stało się dla nas jasne: Bóg jako dobry ojciec czeka na nas każdego dnia. Jeżeli odchodzimy od Niego, pozwala nam odejść, ale stoi przy drzwiach i czeka, a kiedy widzi że wracamy, biegnie w naszym kierunku i cieszy się z naszego powrotu.
 

 
To cudownie wiedzieć, że ktoś na nas czeka i pomimo wszystkich naszych wad i pomyłek życiowych przyjmie nas z miłością.
 
W Wielki Czwartek rozmawialiśmy o trzech ważnych słowach: posłuszeństwo, zaufanie i modlitwa. W życiu młodego człowieka czasami wielka trudność sprawiają właśnie te pojęcia. Jak trudno dzisiaj okazać posłuszeństwo, zaufać komuś i w pełni będąc ufnym modlić się. Dlaczego? Na to też trudno odpowiedzieć, ale każda sytuacja życiowa może powodować odstępstwo od tych trzech zasad. Tematem spotkania czwartkowego był pobyt Jezusa w ogrodzie Getsemane. Zbawiciel modlił się i prosił Swojego Ojca o zmianę decyzji, ale ... jeśli taka jest Twoja wola, Panie - jak mówił. To była oznaka posłuszeństwa. Jakże trudna i bolesna, ale Pan nasz ukochał nas tak bardzo, że pomimo świadomości bólu, osamotnienia i cierpienia jakie było przed nim, był posłuszny i ufał swojemu Ojcu.
 

 
Jaka to jest lekcja dla nas? Naszym zadaniem jest ufać Bogu, być mu posłusznym i modlić się do Niego, wiedząc że pomimo naszych wad i niedoskonałości, On czeka na nas i będzie się radował z każdego nawróconego. 
 
Tegoroczne Rekolekcje Pasyjne przygotowali i prowadzili: Monika i Robert Cieślarowie, Andrzej Grzegorczyk, Wiesław Łyżbicki, ks. Michał Makula, Joanna Miller, ks. Wojciech Rudkowski, Oskar Wild, ks. Andrzej Wójcik.
  
Joanna Miller
 
Więcej zdjęć na stronie Parafii Luterańskiej w Łodzi