english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rozdawać światło i ciepło

Rozdawać światło i ciepło
- inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2007 w Warszawie, Ustroniu i Katowicach
  
W 1. Niedzielę Adwentu, 2 grudnia 2007 r. w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2007. Akcję tę, zapoczątkowaną 13 lat temu przez Caritas Polska, prowadzą od ośmiu lat organizacje charytatywne trzech Kościołów: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, ELEOS – Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia Kościoła Prawosławnego i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

 

 

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Ksiądz Biskup Janusz Jagucki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wraz z Małżonką, Danutą Jagucką, Ksiądz Biskup Piotr Jarecki, Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej z Kościoła Rzymskokatolickiego, Biskup Jerzy Pańkowski, Biskup Siemiatycki z Kościoła Prawosławnego, dyrektor Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Warszawsko-Bielskiej.

 

 

Hierarchowie z trzech Kościołów: bp Jerzy Pańkowski (praw.), bp Piotr Jarecki (rzymkat.), bp Janusz Jagucki (lut.)
 

Dyrektorzy trzech organizacji charytatywnych (od lewej: dyr. gen. Diakonii Wanda Falk, ks. dyr. Marian Subocz, dyr. Caritas Polska, o. Zdzisław Świniarski, wicedyrektor Caritas Polska, ks. Doroteusz Sawicki, dyr. Eleos Kościoła Prawosławnego 

   
Gości przybyłych na koncert powitała dyrektor generalny Diakonii Wanda Falk, która powiedziała m.in.: Problem ubóstwa dotyka ludzi bez względu na przynależność wyznaniową. Zaś pomoc ludziom potrzebującym jest najlepszym praktycznym świadectwem wiary chrześcijańskiej. Hasło tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom „Edukacja szansą dzieci ubogich” pragnie zwrócić uwagę nas wszystkich na jeden z najbardziej przełomowych momentów w życiu dziecka, jakim jest edukacja szkolna i jednocześnie wskazać problem ubóstwa, który jest bardzo poważną przeszkodą w dostępie do edukacji. 
 

Dyr. gen. Diakonii Wanda Falk wita przybyłych gości
 

 

Podczas niedzielnego koncertu wystąpiły chóry z trzech Kościołów: chór alumnów z Kościoła Prawosławnego, chór dziecięcy z parafii rzymskokatolickiej i chór mieszany z parafii ewangelicko-augsburskiej św. Trójcy.
 

Błogosławieństwa końcowego udzielili Biskupi trzech Kościołów. Księża Biskupi podzielili się także światłem zapalonej świecy wigilijnej z dziećmi, które następnie rozdały to światło uczestnikom inauguracji. Ta zapalona świeca jest wyrazem naszej troski i gotowości, by dzielić się z innymi tym, co posiadamy; tak, by radość z narodzin Chrystusa mogła stać się naszym wspólnym udziałem. 
 

  Chór dziecięcy

 

Tego samego dnia, także w kościele ewangelicko-augsburskim ap. Piotra i Pawła w Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim odbyło się nabożeństwo inaugurujące Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2007 w Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

 

Zapalenie pierwszej świecy w wieńcu adwentowym w kościele ewangelicko-augsburskim ap. Jakuba w Ustroniu
 

Wspólne nabożeństwo odprawili Ksiądz Biskup Paweł Anweiler, Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Marek Londzin, koordynator Diakonii w Diecezji Katowickiej, miejscowy proboszcz ks. Piotr Wowry. Kazanie wygłosił ks. Jan Raszyk z Jastrzębia Zdroju, koordynator Diakonii w Diecezji Katowickiej. Słowo pozdrowienia przekazał ks. Ignacy Czader, Dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego.

 

Siedzą od lewej: ks. Ignacy Czder, dyr. Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. Marek Londzin, koordynator Diakonii Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp Paweł Anweiler, Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Jan Raszyk, koordynator Diakonii Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
  

Podczas nabożeństwa zapalono uroczyście świece wigilijne w wieńcu adwentowym, z krótkim programem wystąpił także chór młodzieżowy oraz chór parafialny miejscowej parafii.
 

Tydzień wcześniej (25.11.) podobna uroczystość odbyła sie w kościele ewangelickim Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Podczas nabożeństwa, które rozpoczynało diecezjalne spotkanie kuratorów i proboszczów, zainaugurowano akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2007 w Diecezji Katowickiej KEA. 

 

 

Nabożeństwo w kościele w Katowicach

    

Podczas nabożeństwa, prowadzonego przez zwierzchnika diecezji, Ks. Biskupa Tadeusza Szurmana, kazanie nawiązujące do "wigilijnej świecy" wygłosił ks. Jan Raszyk, koordynator Diakonii Katowickiej. Uroczystość została wzbogacona występem dzieci i młodzieży z parafialnej ochronki, działającej przy kościele Mariackim w Katowicach. 

  

Występ dzieci z ochronki przy kościele Mariackim 

   

Uczestniczące w przedstawieniu dzieci zapaliły dużą święcę, a następnie odpaliły od niej kolejne świeczki. To samo uczynili później dorośli, reprezentujący zgromadzonych w kościele kuratorów, księży i parafian.

  
źródło: Diakonia Polska 

tekst: dal, xam

zdjęcia: Archiwum Caritas Polska (Warszawa), Michał Pilch (Ustroń), xam (Katowice)