english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Róże Lutra i wybory na Synodzie Diecezjalnym w Katowicach

W sobotę, 24 lutego 2007 r. w Katowicach odbyła się pierwsza sesja IV Synodu Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Delegaci świeccy z wszystkich parafii diecezji oraz księża swoje obrady rozpoczęli od nabożeństwa spowiednio-komunijnego, które odbyło się w katowickim kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił zwierzchnik diecezji, bp Tadeusz Szturman. W liturgii oprócz niego udział wzięli również ks. radca Marian Niemiec, ks. Sebastian Mendrok i ks. Mirosław Czyż. 
 

 
Po zakończeniu nabożeństwa w kościele odbyła się uroczystość rozdania Nagród Diecezji Katowickiej „Róża Lutra”. Tegoroczne nagrody rozdzielone zostały pośród następujących osób:

 

 
- Henryk Miska (Lasowice Małe), długoletni organista parafii lasowickiej, zaangażowany członek miejscowej społeczności ewangelickiej
- Eryk Maciejczyk (Mikołów), długoletni członek Rady Parafialnej w Mikołowie, gospodarz mikołowskiego kościoła, plebanii i cmentarza, pomocnik akcji humanitarnej w czasie stanu wojennego
- Jadwiga Korusiewicz (Tychy), sekretarka parafii w Tychach, kreatorka życia parafialnego w czasie budowy kościoła w Tychach
- Henryk Frank (Laryszów), członek Synodu Diecezjalnego, wieloletni kurator Rady Parafialnej w Laryszowie, ofiarny kościelny
- Gottfried Józef Kasperidus (Pyskowice), długoletni członek Rady Parafialnej w Pyskowicach, opiekun kościoła i cmentarza w Pyskowicach
- Anna Mach (Jastrzębie Zdrój), długoletnia dyrygentka chóru parafialnego w Jastrzębiu Zdroju
- Henryk Orzyszek (Chorzów), członek Synodu Diecezjalnego, organista w kościele Marcina Lutra w Chorzowie, publicysta w prasie religijnej i muzycznej.
 

    
Po nabożeństwie i rozdaniu nagród w Sali parafialnej rozpoczęły się obrady synodalne. W ich pierwszej części odbyło się zebranie wyborcze, prowadzone przez delegowanych przez Konsystorz Kościoła radców Macieja Oczkowskiego i Jana Machalicę. W wyniku przeprowadzonych wyborów synod wybrał Radę Diecezjalną, która będzie pracować w dotychczasowym składzie: Wilhelm Lorek – kurator diecezjalny, ks. Marian Niemiec – radca duchowny, Joachim Gibiec – radca świecki oraz wchodzący do rady z urzędu bp Tadeusz Szurman. 
 

 

Świeccy członkowie synodu wybrali także swoich delegatów do Synodu Kościoła. Zostali nimi: Maria Czudek (Gliwice), Bożena Polak (Katowice), Joachim Gibiec (Czerwionka), Jan Szturc (Mysłowice), Artur Steinert (Pszczyna) i Mariola Pięta (Opole).

   
Wybrano również członków diecezjalnej Komisji rewizyjnej oraz przewodniczących diecezjalnych komisji Synodu.
 

 

Oprócz spraw wyborczych Synod zgodnie z przyjętym porządkiem wysłuchał sprawozdania Biskupa diecezji za rok 2006. Uzupełnieniem jego sprawozdania były sprawozdania poszczególnych komisji diecezjalnych, Komisji Rewizyjnej oraz oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i oddziałów Polskiej Rady Ekumenicznej. Przedstawiono i zatwierdzono też sprawozdania finansowe i preliminarz na rok 2007.