english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rozświetl dzieciom przyszłość

Rozświetl dzieciom przyszłość
- konferencja prasowa Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2007
 
„Edukacja szansą dzieci ubogich” – to hasło tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, które pragnie szczególną uwagę zwrócić na jeden z najbardziej przełomowych momentów w życiu dziecka, jakim jest edukacja szkolna. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 27 listopada br. w siedzibie rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie obecni byli przedstawiciele trzech kościelnych organizacji charytatywnych, które od ośmiu wspólnie prowadzą te akcję w okresie Adwentu. 

 
 

 

Diakonię Polską reprezentowali bp Mieczysław Cieślar, zwierzchnik Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Dyrektor gen. Diakonii Wanda Falk; Eleos - Dzieło Miłosierdzia Kościoła Prawosławnego w Polsce reprezentował ks. Doroteusz Sawicki, a Caritas Polska - bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny Episkopatu Polski oraz wicedyrektor Caritas o. Zdzisław Świniarski.
 

Biskup Mieczysław Cieślar wskazał na bogate tradycje kształcenia, które zawsze były obecne w Kościele Luterańskim w Polsce, z kolei dyr. Wanda Falk podkreśliła, że jednym z priorytetowych zadań Diakonii Polskiej jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych, umożliwienie im lepszego startu w życie i pozytywne spojrzenie na swoją przyszłość. 

   

 

Fundusze zebrane z rozprowadzenia świec wigilijnych zostaną przeznaczone na wszelkiego rodzaju projekty i formy wspierania dalszej edukacji dzieci i młodzieży, poprzez np. zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych, opłacenie dojazdów do szkoły, zapewnienie im drugiego śniadania w szkole, opłacenie czesnego.
 

Oficjalna inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2007 odbędzie się w 1. niedzielę Adwentu, 2 grudnia br. w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie o godz. 16:00.
 

(dal)
 
Źródło: Diakonia Polska