english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Spotkanie Komitetu Honorowego ProChrist 2008

W środę, 30 maja, w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Honorowego ProChrist 2008. Wzięli w nim udział: pastor Władysław Dwulat  – Sekretarz Generalny Aliansu Ewangelicznego, Prezbiter Gustaw Cieślar – Zwierzchnik Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, ks. Jan Gross – Przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Marek Izdebski – Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, bp Janusz Jagucki – Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Ryszard Nowak – Moderator Centralnej Diakonii Modlitwy Ruchu „Światło-Życie”, ks. Andrzej Pawlak – Moderator diecezjalny Archidiecezji Warszawskiej Ruchu „Światło-Życie”, bp Edward Puślecki – Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, bp Tadeusz Szurman – Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
 
Spotkanie było poświęcone podsumowaniu dotychczasowych działań oraz ustaleniu dalszej współpracy. Stan przygotowań na koniec maja, nazwany fazą koncepcji i motywacji, przedstawia się następująco: działa powołany Komitet Honorowy i Organizacyjny, odbywają się comiesięczne spotkania modlitewne w Katowicach, stworzono koncepcję reklamy, działa strona internetowa, powstał film informacyjny o ProChrist oraz ulotka i karta modlitewna. Do publikacji przygotowywana jest książka Ulricha Parzanego oraz materiały szkoleniowe. Trwają także prace nad programem wieczorów oraz organizacją cyklu koncertów połączonych z informacjami o ProChrist.
 Obradujący w Warszawie zwierzchnicy i przedstawiciele różnych wyznań zdecydowali się też zachęcić reprezentowane Kościoły do wzięcia udziału w Niedzieli ProChrist, zaplanowanej na 30 września 2007 r. Ma ona być impulsem do dalszych działań podejmowanych już na płaszczyźnie poszczególnych wspólnot i wiąże się z rozpoczęciem fazy szkoleniowej, czyli cyklu spotkań przygotowawczych, złożonego z dziesięciu seminariów, które odbędą się w 19 miejscach w Polsce.

Podczas spotkania zapadła także decyzja o modlitwie w intencji ProChrist w czasie Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan oraz Dnia Modlitwy Aliansu Ewangelicznego.