english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Światowy Dzień Modlitwy w Cieszynie

Hasło liturgii Światowego Dnia Modlitwy na 2007 r., której autorkami są chrześcijanki 10 wyznań w Paragwaju, brzmi: Zjednoczeni pod namiotem Boga. Pod sklepieniem Kościoła Jezusowego w Cieszynie zjednoczyli się w pierwszy piątek marca, 2.03. 2007, młodzi i bardziej dojrzali chrześcijanie wyznań: ewangelicko-augsburskiego i rzymskokatolickiego, by wspólnie celebrować ekumeniczną liturgię w oparciu o teksty biblijne z 1Mż 18,1-15 oraz z listu ap.Pawła do Efezjan4,1-16.

 

 

Młode kobiety: Natalia Riess, Aneta Kurus i Anna Sikora - w barwnych, przypominających paragwajskie klimaty przebraniach, czytały naprzemiennie modlitwy, młodzież z Liceum LOTE i Kopernika pod kierownictwem Aldony Cebuli, zaprezentowała głosy Paragwajczyków w ich konkretnych, życiowych sytuacjach; tekst starotestamentowy odczytała diakonisa, siostra Wanda Wieczorek z Diakonatu „Eben-Ezer”, nowotestamentowy – siostra Daniela Makulska ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, Boże Słowo rozważała diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Całość przeplatał śpiew, włącznie z hiszpańskim refrenem Gracias Senior /Dziękujmy Panu/, w wykonaniu chóru parafialnego pod batutą diakon Joanny Sikory.

 

 

Paragwajską aurę przybliżył akompaniament młodego gitarzysty, zaś dekoracja przypominająca namiot, /wedle hasła liturgii/ i plakat, z paragwajską koronką Nanduti – dopełniały reszty. Kolekta zebrana w czasie nabożeństwa ma zasilić fundusze Cieszyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka”.
 

 
Część nieliturgiczna spotkania odbyła się w "Pajcie", gdzie grą na harfie /harfa jest instrumentem narodowym Paragwaju/ usłużyła młoda harfistka, Anna Trefon. O geografii i gospodarce Paragwaju opowiedziała Kinga Iwanek-Riess, komentarz do paragwajskich przeźroczy przedstawiła Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Licznie zgromadzona rzesza słuchaczy z przyjemnością degustowała paragwajskie paluszki, których odmian było tyle, ile pań przygotowujących wypieki. 
 

 
I w kościele, i w sali parafialnej znalazła zastosowanie teza współczesnej pisarki, pokrywająca się z myśleniem autorek liturgii z Paragwaju: Jednym z największych darów, który możemy sobie ofiarować, jest być razem, pozostając różnymi” /Beth Grant/.