english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Świeca partnerstwa

Wystawa obrazów Gunnel Harlin w kościele św. Trójcy w Warszawie (13-20 maja 2007 r.) połączona jest jednocześnie z wystawą fotografii jej męża, bpa Torda Harlina, znanego szwedzkiego fotografika, który uwiecznia na fotografii przede wszystkim obiekty sakralne: kościoły, kaplice, krzyże.
 

Bp Tord Harlin i Gunnel Harlin 
  
Dla obu wystaw wspólna jest paleta barw i tematyka, co zapewne nie jest przypadkiem. To, co Gunnel Harlin w sposób abstrakcyjny, lecz jednak zrozumiały, oddaje na płótnie używając m.in. złotych, zielonych i czerwonych barw, biskup Harlin odnajduje we wnętrzach kościołów: fotografując ołtarze, krzyże, rzeźby, organy, kandelabry.
 
 
Maria z Jezusem. Rzeźba w kościele w Njutannger
 
Biskup Tord Harlin przywiózł do Polski zdjęcia wykonane w luterańskich parafiach w Szwecji: w Uppsali, Gävle, Hälsingtunie, Bollnäs i Njutånger, które mają nawiązane partnerstwa z parafiami ewangelicko-augsburskimi w Polsce: św. Trójcy w Warszawie, w Łodzi, Ustroniu, Bielsku-Białej i Opolu.
 
 
Organy w kościele Marii w Gävle
 
W każdej z pięciu szwedzkich parafii bp Harlin wykonał pięć zdjęć: jedno ujęcie kościoła z zewnątrz, jedno ujęcie wewnętrzne, na którym widnieje świeca, pozostałe trzy ukazują także wnętrze kościoła. Świecę, którą biskup Harlin fotografował w każdym z kościołów, można określić nazwą świeca partnerstwa.
 
 
Zapalona Świeca partnerstwa w katedrze w Uppsali
 
Świeca ta jest zapalana raz w miesiącu w każdej z parafii podczas niedzielnego nabożeństwa. Towarzyszy jej modlitwa społeczności zebranej na nabożeństwie o dalszy rozwój dobrych kontaktów, o przyjaciół w Polsce.
 
 
Ostatnia Wieczerza. Fragment ołtarza w kościele w Hälsingtunie
 
Stworzenie takiego albumu prac było pomysłem biskupa Harlina, który zostało zrealizowany we współpracy z Diecezją Uppsalską Kościoła Luterańskiego Szwecji. Zdjęcia zostaną przekazane w darze poszczególnym parafiom partnerskim w Polsce.
 
 
Sklepienie i krzyż w kościele w Bollnas
 
Biskup Harlin zamierza przygotować podobny album o Polsce. Zostaną w nim uwiecznione, według tego samego klucza, kościoły ewangelickie z polskich parafii partnerskich. Prace te zostaną następnie przekazane stronie szwedzkiej.
   
Danuta Lukas