english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Święto Pieśni – Wiosenny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej

W 2. niedzielę po Wielkanocy odbył się w ewangelickim kościele Jezusowym w Cieszynie wiosenny Diecezjalny Zjazd Chórów.
 
Z łaski darowany czas rozpoczął się na schodach, przed wejściem do kościoła, gdzie chóry zaśpiewały wspólną pieśń: Tam, gdzie Bóg żywy (sł. ks. J Noga, muz. J. Gawlas). Po zajęciu miejsc w kościele i zaśpiewaniu pieśni Imię Jezus zebranych przywitał gospodarz zjazdu, ks. radca Janusz Sikora, który także profesjonalnie poprowadził cały koncert.
 

 
Następnie rozpoczął się koncert pieśni, które śpiewane były przez 28 chórów (ok. 1.000 chórzystów). Pieśni prezentowane przez chóry podzielone zostały na trzy bloki tematyczne: pieśni pochwalne, pieśni związane z rokiem kościelnym oraz pieśni różne.
 
Z okazji jubileuszu 400-lecia urodzin ks. Pawła Gerhardta połączone chóry z Goleszowa, Skoczowa i Zamarsk zaśpiewały pieśń: Zaśpiewaj duszo moja. Następnie wszystkie chóry pod dyr. Joanny Sikory wykonały pieśń: Zaśpiewaj pieśni serce me.
 
W czasie Zjazdu nie zabrakło miejsca na zwiastowanie Słowa Bożego. Kazanie wygłosił ks. Alfred Staniek – przewodniczący Diecezjalnej Komisji ds. Chórów i Orkiestr. Kaznodzieja podziękował chórzystom i dyrygentom za zaangażowanie się w służbie śpiewania i zachęcał do przyjmowania i śpiewania w chórach jak najmłodszych parafian. Śpiewanie bowiem jest ważnym elementem ewangelickiej pobożności, przez co w spontaniczny i radosny sposób człowiek może chwalić i wielbić Boga.
 
Po kazaniu ks. Alfred Staniek w imieniu Komisji i wszystkich chórów podziękował ks. radcy Januszowi Sikorze za długoletnią służbę przewodniczenia Komisji oraz propagowanie muzyki i pieśni ewangelickiej. Ksiądz Radca jest wielbicielem muzyki. Od najmłodszych lat gra na instrumencie i śpiewa. Jest także członkiem i opiekunem cieszyńskiego chóru. Jego zamiłowanie do pieśni i muzyki pozwoliło mu na aktywne i pełne zaangażowania kierowanie Komisją Chórów i Orkiestr.
 
Miłym akcentem Zjazdu była niespodziewana obecność zacnych gości w osobach: Zzierzchnika naszego Kościoła bpa Janusza Jaguckiego z małżonką oraz gospodarza Diecezji Cieszyńskiej, bpa Pawła Anweilera, którzy w szczególny sposób podziękowali chórom za pieśni, a gospodarzom za przygotowanie zjazdu.
 
Na zakończenie wszyscy zebrani w kościele Jezusowym wykonali pieśń: Brońże Panie, która w opinii uczestników, była przepięknym świadectwem radości, uwielbienia, a przede wszystkim ufności i wiary w Boga.
  
wkrótce więcej zdjęć
 

 
Pragniemy serdecznie podziękować Gospodarzom Zjazdu: ks. radcy Januszowi Sikorze i Jego Małżonce Joannie Sikorze, chórowi z Cieszyna oraz Parafii za przyjęcie i profesjonalne przygotowanie Zjazdu. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za cudowny czas jaki mogliśmy przeżyć, czas społeczności i pieśni.
Soli Deo gloria!