english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Sympozjum - 60-lecie ŚFL

Polski Komitet Krajowy Światowej Federacji Luterańskiej we wtorek, 27 listopada 2007 r. zorganizował uroczystość upamiętniającą 60. rocznicę powstania federacji Kościołów luterańskich (1947).
  
Konferencja odbyła w budynku Centrum Luterańskiego w Warszawie, w sali im. bpa Andrzeja Wantuły. Uczestniczyli  w niej zaproszeni gości, członkowie Komitetu Krajowego ŚFL, wykładowcy i studenci teologii.  
   

  
Konferencja podzielona została na dwie części. 
 
Obrady rozpoczął ks. Adam Malina, sekretarz KK ŚFL, który przywitał zebranych i prowadził pierwszą część sesji.
 
Jako pierwszy wystąpił bp Janusz Jagucki, zwierzchnik Kościoła luterańskiego w Polsce. Po nim głos zabrał dziekan Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko.
 
Pierwszy referatem wygłoszonym podczas sesji było wystąpienie  ks. dr. Marcina Hintza, który przedstawił 60 lat istnienia ŚFL jako proces przekształcania tej organizacji, od federacji do wspólnoty Kościołów. Prof. dr hab. Karol Karski w drugim wykładzie mówił o "Ekumenicznym zaangażowaniu Światowej Federacji Luterańskiej", przedstawiając dialog prowadzony przez luteran z różnymi Kościołami chrześcijańskimi.
   

 
Drugą część sesji prowadził ks. dr Marcin Hintz, Przewodniczący KK ŚFL. Obrady rozpooczęło wystąpienie Prezesa Synodu, ks. Jerzego Samca. Po nim swój referat wygłosiła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk, która odwołując się również do osobistych doświadczeń mówiła o "Duchowości luterańskiej polskiego ewangelicyzmu". Jako ostatni wystąpił ks. Adam Malina, który przedstawił komunikat na temat "Działalności Polskiego Komitetu Krajowego ŚFL".
 
Po każdej częściach sesji odbyła się dyskusja. Muzycznie obrady zostały obogacone przez śpiew solowy Pauliny Hławiczki, która wystąpiła z towarzyszeniem fortepianu.  
  
Sesja była dobrym sposobem upamiętnienia 60. rocznicy istnienia Światowej Federacji Luterańskiej. Wygłoszone wystąpienia i referaty wzbudziły ciekawą dyskusję i skoniły do refleksji na temat światowego i polskiego luteranizmu i jego miejsca w chrześcijaństwie na początku XXI wieku.