english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod Diecezjalny w Katowicach

W sobotę, 10 listopada 2007 r. w Katowicach odbyła się kolejna (druga) sesja IV Synodu Diecezjalnego Diecezji Katowickiej.
 
Sesja rozpoczęła sie nabożeństwem spowiednio-komunijnym w kościele Zmartwychwstania Pańskiego, w czasie którego kazanie wygłosił ks. Marcin Brzóska, proboszcz parafii w Świętochłowicach i Rudzie Śląskiej Wirku.  
 

 

 

Podczas nabożeństwa zostały wręczone Honorowe Nagrody "Róży Lutra", przyznane przez Radę Diecezjalną w 5-lecie tej nagrody. Jej honorowymi laureatami zostali:
  

 
Kategoria: Wybitni współwyznawcy mający znaczące osiągnięcia w życiu społecznym:

Prof. zw. dr hab. Edmund Nowak 
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kotowski
Prof. zw. dr hab. Jan Pilarczyk
Prof. zw. dr hab. Paweł Puczek
Prof. zw. dr inz. Władysław Sabela
Prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk
Prof. zw. dr hab. Urszula Zagóra - Jonszta
Prof. dr hab. Bogdan Zeler

Kategoria: Wybitni przedstawiciele mediów publicznych przychylnych Kościołowi ewangelickiemu:

Redaktor Tadeusz Chmiel
Redaktor Jacek Filus
Dr Piotr Greiner
Redaktor Wiesław Głowacz
Redaktor Adam Kraśnicki
Redaktor Monika Matl
Dr hab. Dariusz Rott - Uniwersytet Śląski
Redaktor Danuta Starzec - Radio Opole 
Dr Lech Szaraniec

Kategoria: Zasłużeni ewangelicy służący w Kościele:
 
Ks. bp senior Rudolf Pastucha 
Ks. Alfred Bieta
Inż. Tadeusz Sikora
   

   
Po nabożeństwie członkowie synodu spotkali się na sesji, w czasie której zostało wygłoszone przez zwierzchnika diecezji, bpa Tadeusza Szurmana sprawozdanie z życia diecezji.
 

 
Wysłuchano również trzech wykładów - ks. dr Marcin Hintz mówił o powstaniu i działalności Światowej Federacji Luterańskiej, a ks. Adam Malina o postaci i pieśniach ks. Paula Gerhardta. Ks. Dariusz Dawid przedstawił różne propozycje związane z katechizacją dorosłych.
 

 
Po wykładach odbyła się dyskusja w grupach. Na zakończenie obrad delegaci mieli również możliwość dalszej dyskusji plenarnej.