english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod Diecezji Mazurskiej

Wnętrze kościoła w MikołajkachObrady Synodu Diecezji Mazurskiej poprzedziło nabożeństwo w Kościele Świętej Trójcy w Mikołajkach, gdzie Słowem Bożym służył zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego bp Janusz Jagucki.
 
Pierwszą sesję IV Synodu Diecezji Mazurskiej w dniu 24 lutego br. rozpoczął powitaniem zwierzchnik diecezji bp Rudolf Bażanowski, któremu złożono najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa z okazji 15-lecia posługi biskupiej. W części sprawozdawczej wysłuchano sprawozdań biskupa diecezjalnego, duszpasterza ewangelizacyjno-misyjnego oraz więziennego, młodzieżowego, oraz koordynatora Diakonii Mazurskiej, a także sprawozdanie z działalności Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego na terenie diecezji.
 
W dyskusji programowej bp J. Jagucki zabrał głos w sprawie odzyskania plebani w Łomży. Poinformował, że jeśli ostateczna decyzja sądu apelacyjnego będzie niekorzystna dla Kościoła, to zostanie sprawa ta oddana do Trybunału w Strasbourgu.
 
Po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdania i preliminarza budżetowego, przystąpiono do wyborów. W skład rady diecezjalnej weszli: wybrany ponownie kuratorem Jan Kisza, wybrana na kolejną kadencję W. Wróblewska, ponownie wybrany ks. Krzysztof Mutschmann. W tajnym głosowaniu na świeckich delegatów do Synodu Kościoła zostali wybrani: Ryszard Jerosz oraz Władysław Wiliński.
 
Omawiano też bieżące sprawy. Poruszono kwestię konieczności zorganizowania rekolekcji dla księży diecezji mazurskiej. Ks. P. Hause poruszył sprawę trudnej sytuacji finansowej księży na Mazurach. Bp R. Bażanowski zwrócił się z prośbą do biskupa Kościoła o zwrócenie uwagi na ciężką sytuację poszczególnych mazurskich parafii oraz księży.
 
W. Wiliński poprosił o poinformowanie przedsiębiorców wyznania ewangelickiego o Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Ewangelickich działających na terenie Mazur i zachęcenia ich, aby wstąpili do stowarzyszenia, a ks. P. Mendroch zaprosił na X Tydzień Ewangelizacyjny do Mrągowa. Bp J. Jagucki poinformował o możliwości uzyskania dotacji celowych na termomodernizację, dzięki czemu w przyszłości mogłyby się zmniejszyć koszty funkcjonowania parafii. Sesję zakończyła modlitwa oraz błogosławieństwo biskupa Kościoła.
 
XPH
 
Zwiastun Ewangelicki