english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Twój 1 % na rzecz OPP


Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamiast budżetowi państwa można przekazać 1 % należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 
  

Status organizacji pożytku publicznego posiadają obecnie między innymi:

  

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
ul. Misyjna 8
43-445 Dzięgielów
ING Bank Śląski 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138

  

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Miodowa 21
00-246 Warszawa
Bank PEKAO SA  78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

   

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne
ul. Franciszkańska 5
44-100 Gliwice
PKO BP 75 1020 2401 0000 0302 0183 7020 (nowy numer konta!)


Śląska Fundacja Etoh – Błękitny Krzyż
ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała
ING Bank Śląski 77 1050 1070 1000 0022 6460 3115

 

Towarzystwo Ewangelickie
ul. Sienkiewicza 2
43-400 Cieszyn
ING Bank Śląski 97 1050 1083 1000 0001 0075 9026

 

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja
ul. A. Frycza-Modrzewskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
ING Bank Śląski 72 1050 1070 1000 0001 0027 2566


Wpłaty należy dokonać do dnia złożenia zeznania podatkowego na konto wybranej organizacji pożytku publicznego. Na przelewie w rubryce tytułem należy wpisać: Jeden procent podatku na rzecz OPP.