english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Uzdrów nas z głuchoty - Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan 2007
 
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan odbywał się w dniach 18-25 stycznia br. W wielu miejscach kraju świeccy i duchowni członkowie Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego uczestniczyli w nabożeństwach, spotkaniach, seminariach i koncertach. Podczas nabożeństw, jak co roku, zasadą była wymiana kaznodziei. Tegorocznym hasłem były słowa z 37. wersetu 7. rozdziału Ewangelii Marka: „Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę”.
 
w Warszawie

W warszawskich warunkach nazwa Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan przestała odzwierciedlać rzeczywistość. Modlitewny ciąg trwa bowiem w Warszawie ponad trzy tygodnie. W tym roku pierwsze nabożeństwo odbyło się już 6 stycznia w kaplicy adwentystycznej, zaś ostanie, w rzymskokatolickim kościele oo. Orionistów – miało miejsce 29 stycznia br. Zgodnie z harmonogramem nabożeństw w czasie wyznaczonym na Tydzień Modlitwy odbywają się nabożeństwa w obiektach Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, zaś zarówno przed, jak i po nim odbywają się nabożeństwa ekumeniczne w kościołach rzymskokatolickich.

W tym roku centralne nabożeństwo miało miejsce w rzymskokatolickim kościele bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie. Liturgii przewodniczył biskup pomocniczy rzymskokatolickiej archidiecezji warszawskiej, a zarazem przewodniczący polskiej Rady Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego ds. Ekumenizmu – bp Tadeusz Pikus. Kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego bp Janusz Jagucki, wskazując, że wśród chrześcijan powinna zamiast egoizmu panować zasada „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Udział w nabożeństwie wzięli przedstawiciele wszystkich Kościołów członkowskich PRE oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce z dyr. Małgorzatą Platajs. Bp Janusz Jagucki wygłosił także kazanie w czasie kończącego cykl styczniowych modlitw nabożeństwa w dniu 29 stycznia, którego organizatorem było ekumeniczne Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania Effatha.
 

Nabożeństwa ekumeniczne miały miejsce także w stołecznych kościołach luterańskich. Dnia 8 stycznia, jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, odbyło się nabożeństwo w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego. Kościół Świętej Trójcy był miejscem dwóch nabożeństw. W pierwszym, 25 stycznia, wzięli udział bp Janusz Jagucki oraz bp Ryszard Borski, zaś kazanie wygłosił o. Wacław Oszajca SJ (rzym.). Dzień później odbyło się ekumeniczne nabożeństwo młodzieżowe, które poprowadzili m.in. Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży ks. Grzegorz Giemza (lut.) oraz duszpasterz młodzieży diecezji warszawskiej – ks. Andrzej Wójcik (lut.).
 

Styczeń nie jest w Warszawie jedynym czasem ekumenicznych spotkań. Kolejne nabożeństwa odbywać się będą w czasie Ekumenicznych Dni Biblijnych w maju. Są też w Warszawie miejsca, w których nabożeństwa odbywają się cyklicznie – co miesiąc. Są to:

  
kościół ewangelicko-augsburski Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 2A – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 19.00; kościół rzymskokatolicki św. Marcina przy ul. Piwnej – w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 17.30; kościół rzymskokatolicki oo. Orionistów Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 13 – dnia 23. każdego miesiąca o godz. 19.00.
 

XMB

  

Czytaj również:

 

Kazanie bpa Janusza Jaguckiego w kościele bł. Władysława z Gielniowa

Kazanie bpa Janusza Jaguckiego w kościele Dzieciątka Jezus

   
w Kluczborku

 

 

Dnia 24 stycznia br. w Kluczborku odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w rzymskokatolickim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przewodniczył: ks. Franciszek Drenda, proboszcz tejże parafii, a kazanie wygłosił ks. Andrzej M. Wójcik, wikariusz parafii ewangelicko-augsburskiej w Wieluniu. W nabożeństwie udział wzięli księża z parafii rzymskokatolickich oraz proboszczowie parafii ewangelickich: ks. Henryk Schröder z Kluczborka i ks. Ryszard Pieron z Lasowic.
 

 

Nabożeństwo zgromadziło ponad 500 uczestników, a wzbogacił je chór tamtejszej parafii katolickiej.  

  
w Kętrzynie
 

W tym roku odbyło się pięć nabożeństw ekumenicznych. Rozpoczęcie ekumenicznego tygodnia miało miejsce w ewangelickim kościele św. Jana w Kętrzynie. Wspólne nabożeństwo zgromadziło duchownych i wiernych czterech wyznań chrześcijańskich, przedstawicieli Kościołów: Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Chrześcijan Baptystów i Ewangelicko – Augsburskiego. W ekumenicznym spotkaniu brali udział nie tylko księża z różnych parafii kętrzyńskich, ale również kapelani wojskowi i kapelani straży granicznej.
  

 

Kazanie wygłosił naczelny prezbiter Kościoła Chrześcijan Baptystów pastor Andrzej Seweryn w oparciu o tekst tegorocznego hasła tygodnia modlitwy o jedność: „Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę” (Mk 7, 37).
 

Po wspólnej modlitwie duchowni spotkali się na tradycyjnej agapie. Podczas tego spotkania omawiano wiele różnych przyszłych ekumenicznych przedsięwzięć.
Kolejne ekumeniczne nabożeństwa odbyły się w rzymskokatolickich kościołach św. Katarzyny i św. Jerzego, w kościele baptystycznym oraz w luterańskiej kaplicy w Bartoszycach. Tam modlitwa z udziałem duchownych różnych wyznań oraz kapelanów wojskowych zakończyła ekumeniczny tydzień.
 

(xmp)
  
w Pabianicach

 
Obchody w regionie łódzkim zainaugurowała konferencja 17 stycznia br. W luterańskim kościele apostołów Piotra i Pawła odbyło się sympozjum ekumeniczne poświęcone „Tożsamości duchowej Europy w świetle dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego”. Liczba uczestników i chętnych do dyskusji przerosły oczekiwania organizatorów – parafii luterańskiej w Pabianicach oraz EAI Ekumenizm.pl. 
 

 

Na konferencję przybyli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych oraz duchowni Kościołów różnych wyznań: luteranie, reformowani, rzymskokatolicy, mariawici, polskokatolicy oraz zielonoświątkowcy. Obecni byli też reprezentanci życia kulturalnego i gospodarczego Pabianic. Zebranych przywitał ks. Jan Cieślar, proboszcz pabianickiej parafii luterańskiej, oraz Dariusz Bruncz z EAI Ekumenizm.pl, który odczytał list od zarządu Fundacji Konrada Adenauera w Polsce (KAS) w Polsce, przy współpracy której zorganizowano konferencję. W imieniu Oddziału Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej słowa pozdrowienia wygłosił bp M. Ludwik Jabłoński z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. W imieniu bpa Mieczysława Cieślara, zwierzchnika luterańskiej diecezji warszawskiej, uczestników pozdrowił ks. Marcin Undas ze Zgierza, diecezjalny duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny. Głos zabrał również ks. dr Henryk Eliasz (rzym.), profesor ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Łódzkiej. 
 

 

Zebrani wysłuchali koncertu zatytułowanego „Muzyka Europy” w wykonaniu Magdaleny Hudzieczek-Cieślar (sopran) oraz Julii Laskowskiej (fortepian). Następnie wygłoszono referaty. Tomasz Terlikowski, redaktor naczelny EAI Ekumenizm.pl oraz publicysta „Rzeczpospolitej”, mówił na temat wyzwań dialogu międzyreligijnego – świata islamu z zachodnią cywilizacją chrześcijańską. Zwrócił uwagę na kluczowe momenty nauczania Benedykta XVI w trakcie pielgrzymki do Niemiec i Turcji, oraz na szanse porozumienia z islamem. O miejscu Cerkwi prawosławnej w Europie – zarówno w perspektywie kulturowej, teologicznej, jak i politycznej – traktował nadesłany referat ks. prof. Mariana Bendzy, prorektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT). Prof. Janusz T. Maciuszko, prorektor ChAT, mówił o tożsamości europejskiej z perspektywy Kościołów ewangelickich, o wyzwaniach, ale także i zaniedbaniach, m.in. w obszarze katechetycznym i praktycznym protestantyzmu we współczesnej Europie. 
  

 

Konferencję zakończyła dyskusja panelowa z udziałem referentów, do których dołączył ks. Jan Cieślar oraz zaproszeni goście: prof. Eugeniusz Iwaniec z Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, oraz dr Witold Brodziński, prezes konsystorza Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w RP. Na sympozjum Wydawnictwo Jedność z Kielc zaprezentowało wybór książek, dotyczących problematyki konferencyjnej.
 

D.B.
 
w Cieszynie
 

W trzecią niedzielę po święcie Epifanii, 21 stycznia, popołudniowe nabożeństwo ekumeniczne rozpoczęło jednocześnie tydzień modlitw o jedność oraz Tydzień Biblijny Parafii Cieszyńskiej. Kościół Jezusowy zgromadził wiernych i duchownych dwóch wyznań – ewangelickiego i rzymskokatolickiego.
 

Nabożeństwo rozpoczął gospodarz – proboszcz ks. Janusz Sikora witając duchownych, chóry, siostry zakonne, oraz pozostałych uczestników. Liturgię wstępną odprawili ks. dziekan Jan Rdest (rzym.) z parafii św. Elżbiety i ks. Wojciech Pracki (lut.). Kazanie wygłosił ks. Stanisław Sadlik (rzym.) z parafii św. Magdaleny. Kaznodzieja mówił o konieczności wspólnej modlitwy, miłości, która winna stać wyżej, niż wszelkie konfesyjne podziały. Powołując się też na dziedzictwo teologiczne Maksymiliana Kolbego, Jana Pawła II oraz Karla Bartna i Paula Tillicha podkreślił, że ich dorobek może być wykorzystany niezależnie od denominacji wyznaniowej. Wyraził pogląd, że odkrywanie wspólnego dobra jest drogą do pojednania i uzdrowienia oraz wzajemnego otwarcia się na siebie.
 

Podczas nabożeństwa bożonarodzeniowe pieśni śpiewał ewangelicki chór parafialny i rzymskokatolicki chór „Lutnia”. Wyrazem ekumenicznej jedności było wspólne wykonanie kolędy „Bóg się rodzi”. Nabożeństwo zakończyło się intencjami modlitewnymi i wspólnie zmówioną Modlitwą Pańską. Oba chóry i księża udali się na wspólną agapę.
 

XWP
  
w Lublinie
 

Ekumeniczne nabożeństwa odprawiono w miejscowych kościołach wyznania: mariawickiego, luterańskiego, ewangelicko-metodystycznego, prawosławnego, polskokatolickiego, baptystycznego, zielonoświątkowego i w jednym z kościołów rzymskokatolickich.
 

W drugi dzień, 19 stycznia, nabożeństwo w luterańskim kościele Świętej Trójcy odprawił gospodarz ks. proboszcz Dariusz Chwastek, wspólnie z ks. Mariuszem Majkowskim z lubelskiego zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ks. Jerzym Łukaszewiczem z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. Grzegorzem Grzesiakiem z Kościoła Rzymskokatolickiego, pełniącym funkcję przewodniczącego Archidiecezjalnej Rady Ekumenicznej, a także z biskupem pomocniczym lubelskiej archidiecezji rzymskokatolickiej Mieczysławem Cisło. Kazanie wygłosił pastor Mariusz Majkowski w oparciu o tegoroczne hasło dotyczące uzdrowienia głuchoniemego. W kazaniu przekonywał o konieczności wiary w słowa Ewangelii, bez poddawania ich rozumowej, „naukowej” analizie. W trakcie nabożeństwa bp M. Cisło przekazał zgromadzonym wiernym pozdrowienia od swojego Kościoła, przypominając poprzednich lubelskich duszpasterzy, mających zasługi w działalności ekumenicznej – ks. Jana Szklorza i ks. Romana Prackiego, obecnego także obecnego proboszcza ks. Dariusza Chwastka. Wygłosił też końcowe błogosławieństwo. Wierni różnych wyznań chrześcijańskich, w tym bracia i siostry zakonne, śpiewali pieśni, w tym na zakończenie, jak na wszystkich nabożeństwach ekumenicznych u lubelskich luteran: Pod twą obronę. Na organach grał organista ewangelików Adam Załęski. Dla członków miejscowej Parafii Ewangelicko – Augsburskiej duże znaczenie miały ekumeniczne nieszpory w miejscowej katedrze prawosławnej, odprawiane przez dwóch arcybiskupów: prawosławnego Abla i rzymskokatolickiego Józefa Życińskiego, podczas których kazanie wygłosił ks. Dariusz Chwastek.
 

Adrian Uljasz
  
w Ustroniu

„Chrześcijanie we własnym credo zapisali wiarę w jeden, święty, apostolski oraz powszechny Kościół” – tak 24 stycznia w kościele apostoła Jakuba Starszego w Ustroniu przywitał proboszcz ks. Henryk Czembor zgromadzonych na wspólnym nabożeństwie. W dwugodzinnej uroczystość pod przewodnictwem miejscowych duchownych ewangelickich i rzymskokatolickich uczestniczyli przedstawiciele władz miasta.
 

Liturgię poprowadził proboszcz pomocniczy ks. Piotr Wowry w asyście ks. Alojzego Wencepela z parafii rzymskokatolickiej w Ustroniu Polanie i dominikanina o. Romana Schulza z Ustronia Hermanic. W modlitwie połączyła zebranych prośba: „Miłosierny Panie (...), uzdrów nas i nasze Kościoły z ich głuchoty; spraw, abyśmy mogli wyraźniej słyszeć dźwięk Twojego głosu w ciszy biedy i cierpienia. Modlimy się za Twoje wciąż podzielone Kościoły (...). Tchnij w nas chęć nieprzerwanej pracy na rzecz jedności chrześcijan i zapewnij, że nic nie przezwycięży naszego poszukiwania tej jedności”.
 

Ks. H. Czembor zauważył, że podział na wyznania odczuwamy jako coś niewłaściwego, gdyż jedność w duchu Chrystusowym winna się przejawiać głównie w codziennej praktyce. Ekumeniczne koncertowanie, mające długoletnią tradycję w Ustroniu, to dobry sposób na zespolenie wokół Jezusa. Podczas nabożeństwa wystąpiły chóry z obu parafii, którym akompaniował Andrzej Sikora. Kolędowanie rozpoczął chór „Ave” z parafii rzymskokatolickiej św. Klemensa, dyrygowany przez Alicję Adamczyk. Przejmujące wrażenie mogła wywołać zwłaszcza pieśń „Weź mnie, Panie” z solówką: „Tyle rodzin i dzieci bez domów, wszystko mają, a jednak ubodzy, / Robią kopię tak szpetną obrazu tej rodziny z Betlejem ubogiej. / Już nie dzieci i troska o przyszłość, już nie radość i dobroć, i zgoda, / Lecz egoizm, ten szatan perfidny, gdzieś odrzucił i miłość, i Boga”. Do „Ave” dołączył chór ewangelicki, tak iż łącznie stanęło przed ołtarzem około 80 osób, by wykonać „Cicho na ziemię” oraz „Nad Betlejem”. To wspólne kolędowanie – zbór śpiewał kolędy ze śpiewnika – stanowiło realizację słów początkowej pieśni nabożeństwa, „Zjednoczył nas”.
 

W kazaniu ks. Antoni Sapota, proboszcz parafii św. Klemensa, mówił m.in.:
„Ekumenizm to nic innego jak chęć zbliżenia serc. Nie jest nawracaniem na „nasze” lub „wasze” wyznanie, szukaniem zwycięstwa jednego Kościoła nad innym, nową polityką Kościołów. Jest zaś chęcią bycia w chrześcijaństwie i wypełniania powołania człowieka wierzącego w zderzeniu z laicyzmem czy ateizmem. Ekumenizm nie przemilcza prawdy, nie chce pognębić rozmówcy. Ekumenizm to chęć współpracy, a przede wszystkim wspólna modlitwa. Bo do czegokolwiek by doprowadziły dyskusje akademickie na temat prawd wiary, potrzeba otwartości serca, ażeby je przyjąć, potrzeba wzajemnej miłości i szacunku, aby je zaakceptować, potrzeba otwarcia uszu i chęci wypowiedzenia właściwych słów, parafrazując hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw. (...)
 

Przyjęło się w Ustroniu, że cokolwiek dzieje się ważnego, jest wspólna modlitwa, błogosławieństwo, wzywanie Boga. I z radością mówię dzisiaj z ambony kościoła Jakubowego, że ta modlitwa, którą zanosimy od lat, zostaje wysłuchana. Przecież gromadzimy się coraz liczniej na ekumenicznych nabożeństwach, nie dziwi nas już ksiądz z tego czy tamtego Kościoła w innym, nie dziwi wspólna modlitwa w amfiteatrze, gdzie pod przewodnictwem duchownych z całego miasta zbieramy się, by dziękować Bogu za opatrzność. To już są plony naszej obustronnej pracy”.
 

Po kazaniu wystąpił chór ewangelicki, kierowany przez parafialną organistkę Krystynę Gibiec. Podczas wykonania kolędy „Cicha noc”, zgaszono lampy co stworzyło wyjątkowy nastrój. Następnie „Schola Dziecięca” z parafii św. Klemensa w towarzystwie skrzypiec i harmonijki ustnej zaśpiewała kilka bożonarodzeniowych pieśni.
 

Uczestników nabożeństwa połączyły na końcu intencje modlitewne, odmawiane przez ks. H. Czembora i ks. A. Kapotę: za Kościół podzielony, ale tęskniący za jednością, za zwierzchników wszystkich Kościołów oraz wspólnot chrześcijańskich, za ojczyznę rozdartą politycznymi sporami, za pokój na Ziemi, za cierpiących, nieszczęśliwych i samotnych, za nas samych ku pokonaniu egoizmu i przeszkód dla chrześcijańskiego świadectwa, ku miłosierdziu i niesieniu w świat Dobrej Nowiny. Zwieńczenie tych próśb stanowiła Modlitwa Pańska zakończona błogosławieństwem.
 

Katarzyna Szkaradnik
 
w Bielsku-Białej
 

W tym roku nabożeństwa Tygodnia Modlitw odbyły się w dwóch z trzech parafialnych kościołów ewangelickich miasta. W dniu 22 stycznia br. w nabożeństwie w bielskim kościele Zbawiciela uczestniczyli czynnie zwierzchnicy diecezji: ewangelickiej – bp Paweł Anweiler i rzymskokatolickiej – bp Tadeusz Rakoczy oraz m.in.: ks. Zbigniew Powada (rzym.) proboszcz katedry św. Mikołaja, ks. Krzysztof Cienciała – miejscowy proboszcz pomocniczy i ks. Jan Gross (lut.), prezes Synodu Kościoła, który wygłosił też słowa pozdrowienia jako przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.
 

Teksty biblijne czytali: starotestamentowy – Jan Machalica (lut.), a lekcję z Nowego Testamentu – Zbigniew Gebauer (rzym.). Słowa Ewangelii Mateusza odczytał ks. inf. Henryk Buszka (polkat.). Kazanie wygłosił bp T. Rakoczy. Dzień wcześniej nabożeństwo odbyło się w kościele Marcina Lutra w Białej, gdzie kazanie wygłosił ks. prałat Jan Sopich (rzym.).
 

Tradycyjnie parafia luterańska w Starym Bielsku spotyka się na nabożeństwie naprzemiennie: w kościele filialnym w dzielnicy Kamienica lub w rzymskokatolickim kościele św. Małgorzaty, na który w tym roku przypadła kolej. Kazanie wygłosił starobielski proboszcz ks. Piotr Szarek (lut.). Po nabożeństwie w dniu 21 stycznia, również jak co roku, odbyło się ekumeniczne śpiewanie w dzielnicowym domu kultury.
 

"Zwiastun Ewangelicki" nr 4, który ukaże się 25 lutego 2007 r.