english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Uhonorowanie generałów i oficerów Służby Więziennej

W dniach 28-29 listopada 2007 r. w podwarszawskim Popowie na terenie Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej odbyła się uroczystość przyznania podziękowań i wyróżnień dyrektorom generalnym służby więziennej i dyrektorom okręgowych inspektoratów służby więziennej w Polsce.
   
Biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego na uroczystości reprezentował bp Paweł Anweiler, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej. Nagrodzeni Dyrektorzy otrzymali od Biskupa Kościoła podziękowanie i wyróżnienie za postawę ekumeniczną i wkład w rozwój człowieka "złamanego życia" po obu stronach muru.
 

 
Przemawiając do zgromadzonych bp Paweł Anweiler, powiedział m.in.:
 
„Etyka powstała z myślenia... nie wyznacza żadnego mądrze wymierzonego kręgu obowiązków, lecz nakłada na człowieka odpowiedzialność za każde życie w zasięgu jego działania i zmusza go do spieszenia temu życiu z pomocą” (Albert Schweitzer)
     
Moi Drodzy!
 
Jesteście Państwo, cała służba wokół aresztu czy więzienia, postrzegani często z dozą nieufności, czy też jakąś szczególną rezerwą, stwarzającą dystans między Wami a każdym tylko z daleka przyglądającym się murom domów odosobnienia.
Jest przestępstwo, wykazane i określone przez sąd, następuje ogłoszenie wyroku, a jego ewentualne wykonanie określające odosobnienie dźwięczy trzaskiem zamykającej się kraty. Często też nie chce się dostrzegać zamykającej się bramy za wychodzącym na zewnątrz czasu i miejsca odosobnienia, która to brama i jej trzask mogą być tożsame z bezradnością.
 
By zmienić u wielu ten tylko taki obraz musimy przywołać u siebie (myślę o sobie i o wielu do mnie podobnych) potrzebę poznania całej Waszej pracy, jaka wypływa, jak mówi Albert Schweitzer, z myślenia przekutego na etykę. To etyka z myślenia nakłada na Was odpowiedzialność za życie wielu, którym odpowiedzialność za życie chcecie zaszczepiać, bo im jej kiedyś zabrakło.
 
Nieco z boku przyglądając się Waszej służbie, wiem jednak jak szeroki jest zasięg Waszego działania i pragnę wyrazić radość z tego, że w tym działaniu mogą dziś być Wam pomocni kapelani. Wyczulenie na niesienie pomocy – ludzkiej duszy i myśleniu – w każdym zasięgu działania człowieka musi budzić respekt i uznanie.
 
Dziś ten respekt pragnę wobec Was okazać w szczególny sposób i wyrazić także uznanie takim skromnym wyróżnieniem, odzwierciedlonym Różą Lutra – symbolem naszego Luterańskiego Kościoła.
  

 
Róża Lutra w swoim centrum zawiera dwa szczególne symbole wyrażające miłość, miłość Boga i miłość człowieka. Krzyż i serce to też znaki, które wyznaczają nam drogi, ich szukanie dla niesienia takiej pomocy drugiemu, by jego życie mogło być stąpaniem po różach o białych płatkach niewinności, zielonych liścieniach nadziei ze świadomością, że takie życie kosztuje ukłucie niejednym kolcem.
 
Życzę Wam nadziei i dziękuję za służbę poświęcenia etyce z myślenia, zmuszającej do spieszenia z pomocą życiu. Czynię to w imieniu całego Kościoła i Jego Biskupa Janusza Jaguckiego. Czynię to też w imieniu Diecezji Cieszyńskiej i swoim własnym. Dziękuję. 
 

 
Wyróżnienia Róży Lutra otrzymali:
 
- gen. dr Jacek Pomiankiwicz - Dyrektor Generalny SW
- gen. Paweł Nasiłowski - z-ca Dyrektora generalnego SW
- ppłk Kajetan Dubiel - Dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW
- płk Krzysztof Keller - Dyrektor OISW Białystok
- płk Włodzimierz Wawszczyk - Dyrektor OISW Katowice
- płk Andrzej Majewski - Dyrektor OISW Opole
- płk Jerzy Nikołajew - Dyrektor OISW Lublin
- ppłk Zygmunt Lizak - Dyrektor OISW Kraków
- ppłk Witold Bandzwołek - z-ca Dyrektora OISW Wrocław
- mjr Andrzej Bartkiewicz - Dyrektor OISW Olsztyn
- mjr Jacek Kitliński - Dyrektor OISW Rzeszów.
 

 
Podczas spotkania zastanawiano się także nad przygotowaniem prewencyjnego i realizowanego wspólnie programu wychowawczo-edukacyjnego, przeprowadzonego przez CZSW z Lasowickim Domem Tolerancji i Kultury.
 
W spotkaniu uczestniczyli: ks. Piotr Janik - Naczelny Kapelan Więziennictwa, księża Ryszard Pieron i Piotr Mendroch - Duszpasterze Diecezjalni i ks. Janusz Holesz, kapelan szpitalny.
 

 
W ramach uroczystości odbyło się również spotkanie autorskie bp. Pawła Anweilera, który zapoznał zebranych ze swoją twórczością poetycką. Był to czas refleksji i zamyślenia nad pięknem poetyckiego słowa oraz okazja do rozmów, zainspirowanych wysłuchanymi wierszami.