english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ukazała się książka o ewangelikach w Radomiu

Książka pt. „Ewangelicy w Radomiu i regionie (XVI do XX wiek)”, to przede wszystkim zbiór artykułów naukowych, materiał źródłowy i wspomnienia.
 
Do zbioru artykułów naukowych należą: Jacek Wijaczka, Protestantyzm w regionie świętokrzyskim w XVI – XVII wieku (ze szczególnym uwzględnieniem dawnego powiatu radomskiego); Dariusz Kupisz, Protestanci i kwestie tolerancji wyznaniowej na zjeździe radomskim w 1591 r.; Tadeusz Stegner, Parafia ewangelicka w Radomiu w XIX wieku.; Sebastian Piątkowski, Ewangelicka szkoła elementarna w Radomiu (1842-1919); Krzysztof Latawiec, Deportacje ludności pochodzenia niemieckiego z obszarów guberni radomskiej w głąb imperium rosyjskiego w latach 1914-1915; Adam Duszyk, Parafia pod tęczowym sztandarem. Z dziejów Ewangelickiej Spółdzielni Kredytowej w Radomiu; Jarosław Kłaczkow, Polskie Towarzystwo Ewangelickie w Radomiu (1924 – 1939).
 
Materiałem źródłowym jest Kronika Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Radomiu pisana bez przerwy od roku 1826 do roku 1938. Jest ona opatrzona szerokim komentarzem naukowym autorstwa dra Jarosława Kłaczkowa. Publikacja zawiera oryginalny język kronikarski tamtych lat oraz oryginalną interpunkcję.
 
Dopełnieniem całości są dwa artykuły wspomnieniowe: bpa Zdzisława Trandy - Wspomnienia radomskie z okresu II wojny światowej, a także artykuł Władysława Pytlika - Historia partnerstwa dwu parafii ewangelickich - Radom i Duisburg.
 
Całość wydana jest w twardej oprawie w formacie B5, objętość 224 strony.
 
Książka ta jest dostępna w sprzedaży wysyłkowej w cenie 35 zł plus koszt wysyłki 6,50 zł.
 
Zamówienia można kierować na adres:
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska
ul. Reja 6
26-600 Radom
 
lub na adres poczty elektronicznej ks.rudkowski@poczta.fm