english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Umowa o współpracy podpisana w Radlinie

W związku z podpisaniem 16. lutego 2007 roku w Cieszynie porozumienia wyrażającego intencje Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich (SPE), Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie (Zamek) oraz Forum Firm Miasta Radlin (Forum) o wspólnym działaniu, nastąpiło dalsze sformalizowanie tej inicjatywy poprzez podpisanie umowy o współpracy (2.06.2007).
 

 
Okazją do tego były III Targi Wyposażenia Wnętrz oraz Artykułów dla Domu i Ogrodu w Radlinie w czasie których przedstawiciele trójstronnego porozumienia złożyli stosowne podpisy na umowie o współpracy. Popisanie umowy poprzedziło wspólne otwarcie targów i udział w prezentacji projektu wspartego środkami unijnymi pod nazwą „Pomysł na sukces”. Podpisy złożyli: Ewa Gołębiowska z Cieszyna (Zamek), Edgar Barcikowski z Wrocławia (SPE) i Tomasz Brzoza z Radlina.
 

  
W podpisanej umowie czytamy min.: „Strony zgodnie ustalają, iż podejmą wzajemną współpracę w celu realizacji przedsięwzięć o charakterze gospodarczym i promocyjnym dalszego podnoszenia jakości i sprawności działań w zakresie: – organizacji szkoleń, – przepływu i wymiany informacji, – wymiany doświadczeń, – wzajemnej promocji, jak również – działań wspomagających funkcjonowanie stron w warunkach Unii Europejskiej. Wymiana doświadczeń polegać będzie na wykorzystaniu sukcesów i atutów oraz doświadczeń i pozycji rynkowych Stron, w celu budowania konkurencyjności i potencjału partnerskiego … Strony wymienią doświadczenia z zakresu ubiegania się o środki krajowe i unijne oraz wystąpią z propozycjami podjęcia nowych działań w ramach zainicjowanej współpracy. Propozycje te zostaną przedstawione łącznie z wstępnym harmonogramem terminów spotkań i wskazaniem zapewnionych miejsc konferencji i zaplecza organizacyjnego”.
 

 
W czasie podpisania umowy obecna była burmistrz miasta Radlin Barbara Magiera, poseł Andrzej Markowiak, ks. Cezary Królewicz, przedstawiciele Powiatu Wodzisławskiego oraz liczni przedsiębiorcy reprezentujący wszystkie zainteresowane środowiska.
 
W czerwcu 2007 roku na mocy podpisanej umowy uruchomiona zostanie nowa strona internetowa: www.ebazafirm.pl  wspierająca i koordynująca planowane działania.
 
ks. Cezary Królewicz