english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wieczór autorski prof. Karola Toeplitza

22 listopada 2007 r. br. w Centrum Luterańskim w Warszawie przy ul. Miodowej 21 w Sali im. bpa A. Wantuły Koło Teologów Ewangelickich Studentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zorganizowało Wieczór Autorski prof. zw. dr. hab. Karola Toeplitza.
 
prof. zw. dr. hab. Karol Toeplitz
  
Okazją do organizacji spotkania było ukazanie się w przeciągu ostatniego półtora miesiąca trzech pozycji książkowych autorstwa prof. Toeplitza, bądź w jego tłumaczeniu. Pierwsza z nich to książka pióra profesora Toeplitza He/u/rezje, czyli preantyczna teraźniejszość. Jest to zbiór tekstów interpretujących różne fragmenty Pisma Świętego, często w sposób zaskakujący czytelnika, dedykowana prof. Leszkowi Kołakowskiemu w 80-tą rocznicę urodzin (książka ukazała się nakładem wydawnictwa Publisher Innowacje z Goleszowa).
 

 
Kolejne dwie natomiast to tłumaczenia: Pism Mniejszych Sørena Kierkegaarda (nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek z Torunia) oraz zbioru tekstów Güntera Grassa "Powódź oraz małe formy", dedykowanego Nobliście, także w 80-tą rocznicę urodzin.
 
W wieczorze udział wzięli studenci i wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, goście z ewangelickich parafii warszawskich oraz - w imieniu Biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego - Duszpasterz Studentów ChAT, ks. Ireneusz Lukas.
 

 
Spotkanie było nie tylko okazją do tego, by zapoznać się z autorską prezentacją treści wspomnianych książek, ale także szansą na zadanie autorowi pytań dotyczących jego warsztatu pisarza i tłumacza, jego zainteresowania i prac nad spuścizną Sørena Kierkegaarda, czy też o powody do satysfakcji w jego pracy filozofa, pisarza i nauczyciela akademickiego.
 
Spotkanie zakończyło tradycyjne składanie przez autora podpisów i dedykacji na swoich najnowszych dziełach.
 
tekst: Jerzy Sojka
zdjęcia: Oskar Wild, Danuta Matloch (fot. nr 1)