english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2007

Rozświetl dzieciom przyszłość
„Edukacja szansą dzieci ubogich”
 
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego i ELEOS Dzieło Miłosierdzia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego po raz ósmy organizują wspólną akcję ekumeniczną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, podczas której rozprowadzane są świece wigilijne. Akcja rozpoczyna się w 1. Niedzielę Adwentu, 2 grudnia 2007 r. 
  

 
W tym roku mottem ekumenicznej akcji wigilijnej jest „Edukacja szansą dzieci ubogich”. Edukacja szkolna jest jednym z najbardziej przełomowych momentów w życiu dziecka, a najcenniejszą rzeczą, jaką możemy ofiarować dziecku jest pozytywny i prawdziwy obraz samego siebie oraz wiara we własne możliwości.
 
Celem tegorocznej akcji rozprowadzania świec diakonijnych będzie zebranie ofiar na wszelkiego rodzaju projekty i formy wspierania dalszej edukacji dzieci i młodzieży. Jak wynika z badań statystycznych, coraz większa część dzieci w Polsce rodzi się i wychowuje w rodzinach ubogich, o niskim poziomie wykształcenia i niewysokim statusie społecznym.
 
Fundusze zebrane w parafiach ewangelickich podczas akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2007” będą przeznaczone między innymi na dożywianie dzieci, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych oraz dofinansowanie dojazdów do szkoły i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci, które wychowują się w trudnych warunkach socjalnych. Z rozeznania Diakonii Polskiej wynika, że około 2000 dzieci ewangelickich potrzebuje takiej pomocy. Mamy nadzieję, że wigilijna świeca stanie się dla nich znakiem nadziei, którym pragniemy dzielić się w tym niezwykłym czasie, jakim są Święta Bożego Narodzenia. Jak mówi psalmista „Oto dzieci są darem Pana” (Ps 127, 3)
 

Nabywając świecę wigilijną możemy mieć w tym swój udział.
Dziękujemy za każdy dar.
 

Wanda Falk Dyrektor generalny Diakonii Kościoła 
 
Biskup Ryszard Bogusz, Prezes Diakonii Kościoła
 

 
Akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2007 trwa od 1. Niedzieli Adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia. Świece diakonijne są do nabycia w każdej parafii ewangelickiej na terenie całego kraju.