english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wybory proboszcza parafii w Ostrowie Wielkopolskim

W niedzielę Reminiscere, 4 marca 2007 r. bezpośrednio po nabożeństwie, w którym wziął udział i wygłosił kazanie zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej bp Michał Warczyński odbyły się wybory proboszcza parafii. Do wyborów przystąpił jeden kandydat, ks. dr Krzysztof Rej, dotychczasowy proboszcz administrator parafii.

  
Wybory przeprowadził według ustalonego porządku prawnego Kościoła bp Michał Warczyński. W wyniku tajnego głosowania wszystkich obecnych, uprawnionych członków parafii, ks. dra Krzysztofa Reja wybrano proboszczem parafii, przy zaledwie jednym głosie przeciwnym.
 

Nowy proboszcz podziękował wszystkim za zaufanie, którym został obdarzony i przedstawił plany na najbliższą przyszłość parafii.

 

Zgodnie z prawem kościelnym wybory muszą być jeszcze zatwierdzone przez Konsystorz Kościoła.

  
Podczas Zgromadzenia odbyły się również wybory uzupełniające do Rady Parafialnej. Przy jednogłośnym poparciu radną parafii ostrowskiej wybrana została Anna Andrzejewska.

  
Wybory odbyły się w wyremontowanej i czynnej od kilku miesięcy kaplicy w budynku parafialnym. Dzięki nowemu proboszczowi przy czynnym współudziale radnych i większości zborowników kaplica oraz kancelaria zostały gruntownie wyremontowane i zaadaptowane dla potrzeb parafii. W związku z powyższym po raz pierwszy od czasów II wojny światowej nabożeństwa od kilku miesięcy mogą odbywać się w każdą niedzielę miesiąca.
 

W I i III niedzielę odbywają się w pobliskim kościele katolickim (dawnym ewangelickim) o godz. 13.15, a w pozostałe niedziele, w nowej kaplicy o godz. 8.00.
  

JBW