english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wybrano Prezesa i Radę Synodalną

Podczas pierwszej sesji Synodu Kościoła, który zebrał się 14 kwietnia 2007 r. w Wiśle, odbyły się wybory Prezesa Synodu i Rady Synodalnej.
 
W wyniku głosowania Prezesem Synodu został wybrany ks. Jerzy Samiec (l. 44), proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach, prezes Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
   

Od lewej: Korneliusz Glajcar, ks. Grzegorz Giemza, ks. Jezry Samiec, ks. Waldemar Pytel, Dawid Bienamann-Zdanowicz
 
Oprócz Prezesa Synodu członkami nowej Rady Synodalnej zostali wybrani: ks. Waldemar Pytel (Świdnica), ks. Grzegorz Giemza - sekretarz (CME), Korneliusz Glajcar (Dzięgielów) i Dawid Binemann-Zdanowicz - wiceprzewodniczący (Toruń).
 
Wybrano również nowych członków Komisji Rewizyjnej. Zostali nimi: ks. Marian Niemiec (Opole), Jerzy Stanieczek (Goleszów), Katarzyna Luc (Szczecin).