english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wzajemne uznanie Chrztu Świętego w Niemczech

Jedenaście Kościołów chrześcijańskich w Niemczech uznało wzajemnie sakrament Chrztu Świętego. Dokument w tej sprawie został podpisany 29 kwietnia br. podczas uroczystego nabożeństwa w katedrze w Magdeburgu. Wśród zwierzchników Kościołów, którzy złożyli swoje podpisy na dokumencie potwierdzającym wzajemne uznanie Chrztu Świętego byli m. in. przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego Niemiec (EKD) bp Wolfgang Huber oraz przewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego kardynał Karl Lehmann. Dokument podpisali także zwierzchnicy Kościoła prawosławnego, anglikańskiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-metodystycznego i Kościoła starokatolickiego w Niemczech. Wśród obecnych na nabożeństwie byli także przedstawiciele Kościołów, które nie podpisały wzajemnego porozumienia, ponieważ w swoim nauczaniu odrzucają chrzest dzieci.
    
Chrzcielnica w katedrze w Magdeburgu - EKD/EPDDzięki porozumieniu Kościołów Chrzest Święty jest wzajemnie uznawany także w przypadku zmiany wyznania. Nabożeństwo z okazji podpisania porozumienia odprawione została w symbolicznym miejscu. W katedrze magdeburskiej znajduje się bowiem najstarsza chrzcielnica w Niemczech. „Jeszcze przed podziałem chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie, na długo przed początkiem reformacji w XVI wieku, chrzcielnica ta służyła do jednego Chrztu, do którego i my dziś pragniemy się przyznać” – powiedział bp Huber na rozpoczęcie nabożeństwa.
 
"Chrzest jest znakiem jedności wszystkich chrześcijan i łączy z Jezusem Chrystusem, który jest fundamentem tejże jedności” - czytamy w oficjalnym dokumencie. Mimo różnic w pojmowaniu istoty Kościoła, każdy z Kościołów - sygnatariuszy porozumienia w ten sam sposób pojmuje sakrament Chrztu Świętego. Wspólny dokument określa bardzo konkretnie formułę chrztu, w której nie może zabraknąć słów „w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” a także polania wodą lub zanurzenia w wodzie. „Tak udzielony chrzest jest jednorazowy i niepowtarzalny” - czytamy dalej w ekumenicznej deklaracji.
 

 
Podobne dokumenty podpisywane były w przeszłości pomiędzy poszczególnymi Kościołami i diecezjami w Niemczech. Po raz pierwszy jednak podpisano porozumienie o zasięgu ogólnokrajowym.
 
W Polsce deklaracja o wzajemnym uznaniu Chrztu Świętego została podpisana 23 stycznia 2000 r. w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie. Podpisali ją przedstawiciele 6 Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościół Rzymskokatolicki. We wspólnej deklaracji Polskich Kościołów z 2000 r. napisano m.in. „Dziękując Trójjedynemu Bogu, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, za dwa tysiące lat Nowego Przymierza i za ponadtysiąc lat chrześcijaństwa na ziemiach polskich, podpisane niżej Kościoły, w nawiązaniu do wieloletnich prac teologiczno-ekumenicznych w świecie i w Polsce oraz przyjętych wspólnie dokumentów (zwłaszcza Dokumentu z Limy, 1982 r.), z radością uznają i potwierdzają swoją posługę przez chrzest”.
 
Podobnie jak w Niemczech Kościoły w Polsce już od ponad 7 lat wzajemnie uznają sakrament Chrztu Świętego.
 
opr. na podst. epd/ekd - ks. I. Lukas