english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Z działalności Duszpasterstwa Więziennego

Wizyta Biskupa Diecezji Cieszyńskiej ks. Pawła Anweilera w Zakładzie Karnym w Cieszynie
 
Biskup Diecezji Cieszyńskij, ks. Paweł Anweiler na zaproszenie Dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie, ppłk. Ryszarda Piszczka i naczelnego kapelana więziennego - ks. Piotra Janika, w dniu 24 kwietnia 2007 r. odwiedził cieszyński zakład karny (24.04.2007).
    

 
Po zapoznaniu się z życiem osadzonych w ZK Cieszyn i funkcjonowaniem jednostki penitencjarnej Biskup w otwartej na nowo po remocie zakładu kaplicy przekazał dwie tkaniny z symbolem Ducha Świętego oraz ofiarowane przez Towarzystwo Biblijne egzemplarze Pisma Świętego. 
 
 
Ks. Piotr Mendroch odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi
 
Kapelan więzienny Diecezji Mazurskiej - ks. Piotr Mendroch został 26 kwietnia 2007 roku odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi za aktywność w pracy duszpasterskiej i terapeutycznej w jednostkach penitencjarnych Warmii i Mazur.
 
Odznaczenie wręczone zostało w trakcie uroczystej akademii w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył naczelny kapelan więziennictwa ks. Piotr Janik.
  
  
Święto Pracowników Służby Więziennej w Płocku
 
Dnia 26 kwietnia przypadł jeden z dwóch ważnych dni dla pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej. 
 
Służba ta obchodzi swoje dwa święta: 11 listopada, który symbolicznie upamiętnia przekazanie w 1918 r. w polskie ręce władzy na terytorium Rzeczypospolitej, w tym także i władzy sądowniczej i jej atrybutów. Drugie święto wypada 26 kwietnia, a data ta upamiętnia wejście w życie „Ustawy o Służbie Więziennej” z 1996 r., która powołała do życia i określiła zadania i kompetencje Służby Więziennej.
 
Dnia 29 kwietnia 2007 r. podczas nabożeństwa w parafii w Płocku obchodzono święto pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Szczególną troską i modlitwą objęci zostali pozostający w tej trudnej i rzadko przynoszącej zadowalające owoce służbie.
  

 
Niewielka parafia luterańska w Płocku to swego rodzaju ewenement w skali kraju. Ze Służbą Więzienną związanych jest 10% osób należących do parafii. Pracują jako wychowawcy, psychologowie czy pracownicy szkoły w więzieniu.
 
W Płocku przy ul. Sienkiewicza 22 w Zakładzie Karnym przebywa 800-900 osób osadzonych lub tymczasowo aresztowanych. Ks. Artur Woltman, proboszcz-administrator płockiej parafii w miarę potrzeb, pełni tam dyżury duszpasterskie w poniedziałki.