english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zachwycenie

Strofa 1
 
1 W wielkim zachwyceniu, Panie,
   Podziwiam wszelkie Twoje stworzenie.
2 Oleandry i palmy
   Oraz niską trawę,
   Co ledwie zieloną się ostaje.
3 Morze błyszczące
   I to, co w nim żyje;
   Ziarenka piasku
   W południe gorące,
   Także wiatr, który wieje
   Na Twe rozkazanie.
4 Tobie zaś, Boże, chwałę oddaję
   I śpiewam w mej duszy
   Wielki hymn pochwalny.
5 Spraw także, Panie,
   Aby wszystkie ludy Twą widziały potęgę,
   Bezgraniczne cudy I wielbiły Ciebie!
6 Moje zachwycenie
   Jest ciągle bez miary,
   Bo Ty, wielki Boże,
   Nam rozdajesz stale dary,
   A w nich swą naukę,
   Jak żyć co dzień mamy.
7 Daj nam dnia każdego
   Poznawać Twą wolę,
   Byśmy żyli zgodnie
   Z Twoim Słowem, Panie,
   A z nadzieją czekali na Twój dzień,
   Gdy w pełni się stanie.
 
 
Strofa 2
 
1 Moje zachwycenie
   Wciąż się potęguje
   Im bardziej poznaję
   Jak marnym jestem człowiekiem.
2 Coraz bardziej mnie raduje
   To, że tylko Tobie, Panie,
   Wierzę.
3 Za to Ciebie, mego Pana, chwalę
   Z całej mojej duszy
   Szczerze.
4 Wszystko utrzymujesz
   Dzięki swej miłości;
   Dodawaj więc wszystkim
   Takiej wciąż zdolności,
   Byśmy Cię wielbili.
5 Bez Twojej zdolności
   Moje zachwycenie
   Pójdzie zawsze w inną stronę.
6 Wtedy zamiast Stwórcę
   Czcić zacznę stworzenie,
   A to duszy mojej
   Oddala zbawienie.
7 W moim zachwyceniu
   Daj mi więc poznanie,
   Że zbawienie każdej duszy
   Tylko w Tobie, Stwórcy, Panie!
 
 
Strofa 3
 
1 Moje zachwycenie
   Widzi Ciebie, Panie,
   W każdym dziękczynieniu,
   Co z serc ludzkich płynie.
2 W moim zachwyceniu
   Jestem szczęśliw, Panie,
   Gdy wraz z wierzącymi
   Grzechy swe wyznaję,
   Wielbiąc Ciebie w słowie, czynie.
3 Zachwycenie każdego,
   Które z wiary się rodzi,
   Uwielbianiem, Ciebie, niechaj się staje;
   Świadectwo o Tobie i Twojej miłości
   Wszystkim wątpiącym niech dzisiaj
   I zawsze wciąż daje!
 
P. A.
 
Faliráki, 18 czerwca 2007 r.