english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

W czwartek, 7 czerwca 2007 roku w Goleszowie odbył się 144. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. W zjeździe uczestniczyli duchowni i świeccy przedstawiciele parafii, w których od Świąt Zmartwychwstania Pańskiego do Zesłania Ducha Świętego zbierano ofiary pieniężne na potrzeby remontowe kościołów i budynków parafialnych. 
 

 
Jak pisał na początku wiosny w odezwie Zarząd Bratniej Pomocy "w bardzo wielu wypadkach budynki [parafialne] są wiekowe. Wymagają natychmiastowego remontu, gdyż w przeciwnym razie grożą zawaleniem się. Obiekty te najczęściej są własnością parafii liczebnie bardzo małych. Powstały w okresie, gdy liczba ich członków była wielka. Dziś nadszedł czas, aby o nie się zatroszczyć. Zarząd Bratniej Pomocy, tak jak to czyni apostoł Paweł – „Powiadamia was, bracia, o łasce Bożej, okazanej zborom…, iż skrajne ubóstwo ich przerodziło się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności”.
Bez ofiarności, bez zrozumienia potrzeb drugiego człowieka, nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Będziemy tylko świadkami, jak w ruinę popadną kościoły i domy parafialne. Aby zapobiec katastrofie zniszczenia tego, co zbudowały poprzednie pokolenia, musimy zobaczyć, że nasze ubóstwo może przerodzić się w bogactwo ofiarności". 

W zjeździe uczestniczyli również m.in. przedstawiciele władz Kościoła z Prezesem Synodu, ks. Jerzym Samcem, bp Tadeusz Szurman i bp Paweł Anweiler, przedstawiciele Konsystorza, proboszcz miejscowej parafii - ks. Roman Dorda, wójt gminy Goleszów Zbigniew Wacławik i inni goście.
 

 
Prowadzący zjazd Prezes Zarządu BPiGA, ks. Tadeusz Makula, poinformował delegatów o najważniejszych faktach z działalności BPiGA  w latach 2006-2007. Następnie przedstawiono wyniki zbiórki. W sumie we wszystkich parafiach zebrano prawie 270.000 zł, co stanowi wzrost w porównaniu do lat ubiegłych. Zebrane środki pokryły prawie połowę zgłoszonego zapotrzebowania z parafii wszystkich diecezji.
 
Po dyskusji delegacji zaaprobowali przedstawioną przez zarząd propozycję podziału zebranych środków. Zebrane ofiary wspomogą m.in. Ewangelicki Dom Opieki Emaus w Dzięgielowie, budowę domu parafialnego w Dębowcu (parafia Skoczów), remonty dachów kościołów w Wodzisławiu Śląskim, Byczynie i Katowicach Szopienicach, mazurskie parafie w Działdowie, Giżycku i Kętrzynie, remonty w Kobylej Górze i Słupsku, kościół w Poddębiu oraz w Trzebiatowie.   
 
Podczas dyskusji poruszano wiele ważnych tematów związanych z działalnością Bratniej Pomocy i z możlwiościami poszukiwania środków zewnętrznych na remonty zabytkowych obiektów kościelnych. Zastanawiano się też nad formami usprawnienia zbiórki prowadzonej w parafiach i nad propagowaniem głównej idei - pomocy braterskiej. Ks. Jerzy Samiec poinformował również, że Rada Synodalna, doceniając znaczenie BPiGA w życiu Kościoła, korzystając ze swoich uprawnień powołała Prezesa Bratniej Pomocy ks. Tadeusza Makulę na członka Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
  
Końcową częścią zjazdu było nabożeństwo w kościele w Goleoszowie. Kazanie wygłosił ks. Jan Cieślar z Pabianic.