english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zjazd Chórów i Muzyków Kościelnych Diecezji Wrocławskiej

Trzecia niedziela po Wielkanocy zwana „Cantate” („Śpiewajcie”), którą obchodziliśmy 6 maja 2007 r., w sposób szczególny akcentuje muzykę i jej funkcję w życiu Kościoła. W ten dzień szczególnie zwracamy uwagę na muzyczną stronę liturgii, a swą modlitwą otaczamy muzyków pracujących w naszych kościołach. Radość ze śpiewu wyrażona jest w Psalmie 98: Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił, a podkreślona słowami Marcina Lutra: Ten kto lekceważy muzykę, wzbudza moją dezaprobatę (Marcin Luter, Mowy Stołowe).

 
We wrocławskim kościele Opatrzności Bożej niedzielę „Cantate” uczczono organizując I Zjazd Chórów i Muzyków pracujących w Diecezji Wrocławskiej. Uroczystą oprawę nabożeństwa tworzyli: Zespół Wang (dyr. R. Zając) oraz Chór Ekumeniczny  z Karpacza (dyr. B. Stankiewicz), Chór Capella Ecumenica z Wrocławia (dyr. A. Rajczyba) oraz Chór Parafii Wrocławskiej (dyr. D. Ślusarczyk). Wystąpiła także Julietta Gonzales – sopran, zaś na organach grał Marek Pilch. Gościem szczególnym był wrocławski zespół Cantores Minores Wratislavienses, który poprowadził Piotr Karpeta.

 

W części popołudniowej odbyło się spotkanie chórzystów i zaproszonych gości połączone z dyskusją dotyczącą wybranych zagadnień muzyki kościelnej i jej problemów.

 
Rozmyślania nad muzyką i jej udziałem w liturgii nabierają szczególnego wymiaru w Roku Liturgii i Muzyki Kościelnej ogłoszonej przez Synod Kościoła E-A w RP. Znaczenie muzyki i aktywnego śpiewu zboru jest obecnie często niedoceniane. Sztuka śpiewu stopniowo zanika w naszych kościołach, co podkreślone zostało w tekście kazalnym bp. Ryszarda Bogusza. Coraz słabiej śpiewamy, mniej chętnie sięgamy w domu po śpiewnik, a oprawa muzyczna naszych nabożeństw niejednokrotnie nie jest należycie przygotowana. 
 
O znaczeniu muzyki w Kościele przypominają nam dokonania wielkich kantorów i organistów naszego Kościoła w minionych wiekach. Jednemu z nich, Janowi Gawlasowi z Cieszyna, poświęcony był wykład Marka Pilcha. Postać i dorobek kompozytorski rektora katowickiej Akademii Muzycznej, znakomitego organisty, została przybliżona na przykładzie jego utworów organowych. Obecne trwają starania nad zbiorową edycją dzieł – organowych i wokalno-instrumentalnych - Gawlasa czynione przez Ewangelicki Instytut Muzyki Sakralnej z Wrocławia. Zapomniany kantor z Cieszyna i jego dzieło w pełni zasługują na przypomnienie i włączenie go w ramy liturgii.
 
Drugi wykład ( Dawid Ślusarczyk) podjął zagadnienie pieśni, chorału wykonywanemu w naszych zborach. Historia tworzenia repertuaru pieśni jest długa i sięga korzeniami początków Reformacji. Powstałe wówczas chorały towarzyszą nabożeństwom do chwili obecnej i stanowią cenny skarbiec minionych wieków, który winny być otoczony szczególną troską i poszanowaniem ze strony Kościoła.

 
Zjazd zakończył się popołudniowym koncertem zespołu Cantores Minores Wratislavienses, który wykonał dzieła mistrzów XVII i XVIII-wiecznych, w tym rzadko prezentowaną w Polsce twórczość polichóralną.

 
Mamy nadzieję, iż Zjazd Chórów i Muzyków Kościelnych stanie się corocznym zwyczajem świętowania dnia muzyków w Diecezji Wrocławskiej.

 
Tekst: Dawid Ślusarczyk
Zdjęcia: Adam Rajczyba jr
 
Źródło:
Strona internetowa Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu