english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Złoty Krzyż Zasługi dla Ewangelickiego Biskupa Wojskowego

Na wniosek Ministra Obrony Narodowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Ewangelickiemu Biskupowi Wojskowemu Złoty Krzyż Zasługi. Uroczystość wręczenia odznaczeń pięciu wyróżnionym osobom odbyła się 10 sierpnia 2007 r. w gmachu Ministerstwa Obrony Narodowej.
 

 
Minister Obrony Narodowej Aleksander Szczygło wręczył Złote Krzyże Zasługi Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeuszowi Płoskiemu oraz Ewangelickiemu Biskupowi Wojskowemu gen. bryg. Ryszardowi Borskiemu.
 

 
Krzyżem Zasługi „Za dzielność” odznaczony został płk Zdzisław Matuszewski. Srebrny medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” otrzymał gen. bryg. Jan Żukowski, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej. Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” udekorowany został min. Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Ks. bp gen. bryg. Ryszard Borski otrzymał również z rąk Ministra Obrony Narodowej odznaczenie resortowe - medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.
 
Więcej informacji: EDW