english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zmarł ks. Jan Zajączkowski

ks. Jan ZajączkowskiW dniu 2 października 2007 roku w wieku 91 lat zmarł w Legnicy ks. Jan Zajączkowski, były proboszcz parafii w Legnicy i duszpasterz innych dolnośląskich parafii.
  
Ks. Jan Zajączkowski urodził się w Warszawie 13 marca 1916 roku i tam spędził dzieciństwo. Naukę rozpoczął w ewangelickiej Szkole Powszechnej im. Mikołaja Reja przy ul. Kredytowej. Ukończył ją w roku 1931 i po zdanym egzaminie kontynuował naukę w III Gimnazjum Miejskim, którą zakończył zdając egzamin maturalny w 1935 roku. Od razu rozpoczął studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, które przerwała wojna.
 
W trakcie walk o Warszawę pomagał licznym uchodźcom z terenów objętych walkami. Do czerwca 1940 roku, kiedy został aresztowany przez Gestapo, pracował w Hotelu Centralnym jako urzędnik recepcji. Wywieziono go na przymusowe prace do Bawarii, skąd uciekł w listopadzie i wrócił do Warszawy. Warunki zmusiły go do zmiany miejsca zamieszkania i szukania pracy, którą znalazł w Elektrowni Tramwajowej. Przed wybuchem powstania opuścił Warszawę, odwiedzając rodzinę. Do Warszawy wrócił śladem wojsk radzieckich i podjął pracę w dyrekcji tramwajowej jako robotnik fizyczny.
 
Warunki, w jakich żył, zachęciły go do wyjazdu na Ziemie Zachodnie. Wraz z rodziną przeprowadził się do Jeleniej Góry, gdzie rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Budowlanym. Wtedy też poczynił kroki pozwalające na pracę duszpasterską. Skontaktował się z ówczesnym pełnomocnikiem Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. prof. Wiktorem Niemczykiem zgłaszając gotowość do organizowania ewangelickiego życia kościelnego. Najważniejszym wówczas zadaniem było odnalezienie i skupienie ewangelików rozsianych na Dolnym Śląsku.
 
W roku 1946 otrzymał od ks. Wiktora Niemczyka upoważnienie do reprezentowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na terenie powiatu jeleniogórskiego, a następnie kolejnych: złotoryjskiego i zgorzeleckiego. Jeszcze w roku 1946 został przeniesiony przez ks. Karola Jadwiszczoka do Legnicy. Był to szczególnie trudny czas, gdyż musiał dokończyć naukę. Stało się to w roku 1948, kiedy zdał końcowy egzamin na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Po skończeniu studiów, dnia 4 kwietnia 1948 roku został ordynowany w Warszawie. Ordynował go bp dr Jan Szeruda i skierował jako wikariusza do Parafii Ewangelickich w Legnicy, Prochowicach, Jaworze, Bolesławcu, Złotoryi, Żaganiu, Żarach i Kożuchowa z siedzibą w Legnicy. W tym samym czasie organizował życie kościelne nie tylko w samej Legnicy i okolicach, ale dojeżdżał na nabożeństwa do Nowej Soli, Zielonej Góry, Kożuchowa, Żar, Szprotawy i Żagania. 6 czerwca 1951 roku ks. Jan Zajączkowski zdał II egzamin Kościelny „pro ministerio”. Od dnia 1 marca 1955 roku Konsystorz mianował ks. Zajączkowskiego również administratorem parafii w Strzegomiu. Od 15 listopada 1976 r. pełnił też funkcje administratora parafii w Wałbrzychu, a także administratora zboru niepolskiego św. Krzysztofa we Wrocławiu i zborów niepolskich na terenie dawnych województw: wrocławskiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i legnickiego.
 
Zgodnie z uchwałą Konsystorza, w związku osiągnięciem wieku emerytalnego ks. Jan Zajączkowski przeszedł na emeryturę z dniem 31 marca 1987 r. W 1998 roku zmarły obchodził złoty jubileusz ordynacji.
 
Ks. Jan Zajączkowski, przeżywszy 91 lat, zmarł dnia 2 października 2007 r.
 
Nabożeństwo żałobne odbyło się w piątek, 5 października br. w kościele parafialnym w Legnicy. Uczestniczył w nim m.in. bp Janusz Jagucki, który wygłosił kazanie oraz bp Ryszard Bogusz.
 
Czytaj również: Kazanie pogrzebowe wygłoszone przez bpa Janusza Jaguckiego na pogrzebie ks. Jana Zajączkowskiego