english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zmarł śp. Gustaw Malina

Gustaw MalinaW piątek, 12 stycznia 2007 r. w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku Białej zmarł niespodziewanie w wieku 74 lat śp. Gustaw Malina, były długoletni organista parafii w Drogomyślu, przez 44 lata związany z Duszpasterstwem Godzin Biblijnych w Dzięgielowie oraz pracą ewangelizacyjno-misyjną w Kościele Ewangelicko-Augsburskim.
 
Zmarły urodził się 5 marca 1933 roku w Dębowcu koło Skoczowa. Od 7. roku życia mieszkał w Drogomyślu, gdzie jego rodzice – Józef i Emilia, byli kościelnymi przy tamtejszej parafii ewangelickiej.
 
W 1951 roku ukończył Liceum Pedagogiczne w Cieszynie, jednak ze względu na ówczesne realia polityczne i stan zdrowia nie znalazł pracy w zawodzie nauczyciela. Podjął pracę w dziale administracyjnym w Zakładach Metalowych w Bielsku Białej, a od 1965 roku w Zakładzie Doświadczalnym Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu koło Chybia, gdzie pracował do emerytury w 1991 roku.
 
Już w latach 50-tych XX wieku związał się blisko z działalnością kościelną w swojej parafii. Po ukończeniu szkoły w 1951 roku rozpoczął służbę organisty w kościele w Drogomyślu, wykonując ją do przejścia na emeryturę, a później - do prawie samego końca życia - często zastępując w tej służbie nowych organistów w kościołach swojej parafii.
 
W latach 50/60-tych działał również aktywnie w chórze parafii w Drogomyślu, będąc kilka lat jego dyrygentem, a później zastępując również Henryka Pilicha, wieloletniego dyrygenta drogomyskiego chóru, podczas jego nieobecności czy choroby. Razem z nim jest też autorem kilkunastu pieśni chóralnych. Zmarły był też współzałożycielem szkółki niedzielnej w swej parafii.
 
Po zdaniu przed Seniorem Diecezji Cieszyńskiej egzaminu ewangelisty od 1963 roku był związany z duszpasterstwem godzin biblijnych w Dzięgielowie oraz pracą ewangelizacyjną, prowadząc godziny biblijne lub współpracując z innymi ewangelistami i księżmi w tym zakresie w Diecezji Cieszyńskiej i Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 
Śp. Gustaw Malina był wieloletnim członkiem Rady Parafialnej w Drogomyślu, pełniąc przez kilka kadencji stanowisko sekretarza Rady. Był też członkiem Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej Kościoła luterańskiego.

Znany był również z działalności społecznej w lokalnym środowisku.

Zmarły pozostawił żonę, córkę, trzech synów (z których jeden – Adam jest proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach Szopienicach i redaktorem serwisu luteranie.pl), synową, zięcia, wnuczkę, 4 wnuków, siostrę z rodziną i szwagra oraz dalszą rodzinę.

Jego pogrzeb odbył się w środę, 17 stycznia br. z kościoła ewangelickiego w Drogomyślu na tamtejszy cmentarz. Pożegnała go najbliższa rodzina, wielu przyjaciół, z którymi współpracował na różnych płaszczyznach oraz tłumy osób, które go znały. Kazanie wygłosił ks. Karol Macura, podziękowania złożyli ks. radca Jan Badura w imieniu Biskupa Kościoła i Konsystorza, radca Maciej Oczkowski w imieniu Biskupa Diecezji Cieszyńskiej oraz Jan Śliwka  w imieniu Duszpasterstwa Godzin Biblijnych. 
  
xjg