english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

110 lat chóru z Ustronia

Ustroński Chór Ewangelicki w niedzielę 12 października 2008 r. obchodził jubileusz 110-lecia swojego istnienia.
 
W 1898 roku Andrzej Hławiczka, Jan Wantuła oraz proboszcz ks. Jerzy Janik założyli Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej. Próba chóru kościelnego była częścią spotkań młodzieży. Pierwszym dyrygentem chóru był Andrzej Hławiczka – nauczyciel, muzyk oraz wydawca zbiorów pieśni dla ewangelickich chórów kościelnych. Mijały lata, zmieniali się chórzyści, dyrygenci i proboszczowie ustrońskiej parafii ewangelickiej. Tak minęło 110 lat.
 

 
Obecnie chór liczy prawie 60 chórzystów, dyrygentką chóru jest Krystyna Gibiec, która założyła chórowy zespół muzyczny, a opiekę duszpasterską sprawuje ks. prob. Piotr Wowry. Pracą chórową kieruje zarząd z prezesem Haliną Szarowską na czele.
 
Jubileusz 110-lecia postanowiono obchodzić podczas nabożeństwa głównego w 21. Niedzielę po Trójcy Świętej to jest 12 października br. Na swoje „110. urodziny” chór zaprosił delegacje przyjaciół śpiewających w zaprzyjaźnionych chórach, dyrygentów i proboszczów z którymi współpracował, przedstawicieli władz miejskich, samorządowych i kościelnych oraz oczywiście zborowników i sympatyków.
 

 
Koncert składał się z dwóch części oddzielonych kazaniem wygłoszonym przez obecnego opiekuna chóru i zarazem proboszcza ks. Piotra Wowry, któremu towarzyszyli w liturgii poprzedni opiekunowie chóru - ks. Stanisław Dorda oraz ks. dr Henryk Czembor, obchodzący właśnie 45 rocznicę ordynacji. W nabożeństwie uczestniczył również przewodniczący Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej ks. Alfred Staniek.
 
W tym uroczystym dniu Ustroński Chór Ewangelicki otrzymał odznakę honorową “Zasłużony dla kultury polskiej”. To zaszczytne wyróżnienie przyznał chórowi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, a wręczył go na ręce prezesa chóru Haliny Szarowskiej, burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec w towarzystwie naczelnika Oświaty i Kultury Danuty Koenig oraz przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Maliny. Burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec i Przewodniczący Rady Miasta wręczyli również list gratulacyjny od władz miasta na ręce Haliny Szarowskiej i Krystyny Gibiec, w którym między innymi czytamy: „ Muzyka i śpiew to szczególny sposób sławienia i uwielbiania Boga. Chór Ewangelicki czyni to od 110 lat śpiewając na chwałę Bożą, koncertując w bliskich i dalekich krajach.......by śpiewać o miłości Boga do ludzi i sławić piękne cieszyńskie pieśni..”
   
Ustroński Chór Ewangelicki został wyróżniony również Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Piotra Zienca, który na uroczystości był reprezentowany przez radnego Sejmiku Wojewódzkiego  Alfreda Brudnego.
 
W liście gratulacyjnym, który wystosował do chóru starosta cieszyński, czytamy: „Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim byłym i obecnym chórzystom dyrygentom, którzy poprzez muzykę i śpiew chwalą Boga”. Prezes Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Rajmund Hanke napisał zaś: „długowieczność chóru przekonuje nas o niezwykłej sile moralnej i bezspornych korzyściach płynących z upowszechniania piękna pieśni, o nieprzemijających wartościach kultury”.
 

 
Ustroński Chór Ewangelicki otrzymał też list od biskupa diecezji cieszyńskiej ks. Pawła Anweilera w którym m.in. tak oto zwraca się do chórzystów: "W tym zmieniającym się czasie jest jednak wciąż ten sam, niezmieniający się Pan Kościoła Jezus Chrystus i Jego błogosławieństwo. To Jemu na chwałę było i jest śpiewanie waszego chóru, a On czuwa nad swoim ludem".
 
Życzenia złożył również przewodniczący Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej ks. Alfred Staniek: "Życzę Wam, abyście zawsze Waszą służbę wykonywali z myślą o Bogu, aby zawsze być jak najbliżej Boga i w Nim zawsze składać całe zaufanie".
 
Życzenia i gratulacje składały również delegacje chórów diecezji cieszyńskiej oraz chóru katolickiego „Ave”, zespołu Czantoria oraz „Lutheran Chorus” z Trzyńca. Na zakończenie Prezes Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego złożyła podziękowanie wszystkim dyrygentom, prezesom i opiekunom oraz chórzystom. Powiedziała: "Drodzy przyjaciele jest nam niezmiernie miło, że przyjęliście nasze zaproszenie i zaszczyciliście nas Swoją obecnością. Dziękujemy, że byliście z nami w tak ważnej dla nas chwili. Dzięki wam ten szczególny dla nas dzień będzie jeszcze bardziej niezapomniany. Mamy także ogromną nadzieję, że wszystkie złożone przez Was życzenia spełnią się, a otrzymane kwiaty będą kwitnąć wiecznie.Oby Bóg zechciał błogosławić dalsze nasze śpiewanie, a słowa biskupa ks. Pawła Anweilera „..Niech ze szczytów Beskidu pieśń niesie się w świat i przybliża człowieka do Boga oraz umacnia wiarę każdego...” - spełniły się".
 
Jan Gibiec