english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

170-lecia kościoła ap. Piotra i Pawła w Wiśle

Jubileusz 170-lecia wybudowania kościoła, który obchodziła wiślańska parafia w bieżącym roku (2008) był okazją do poszerzenia imprez towarzyszących, które odbywały się w tym terminie. Obchody jubileuszu zostały zaplanowane na trzy kolejne dni, od 27 do 29 czerwca. Na zaproszenie parafii przyjechali goście z zaprzyjaźnionej parafii w Ragösen z ks. Edgarem Meißnerem na czele. Przybyli także goście z Lubljany - państwo Elżbieta i Emil Poljaček. Wśród gości znaleźli się także starosta powiatu cieszyńskiego Czesław Gluza, przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Piotr Zienc oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Wisły.
 
Uroczystości rozpoczęły się w piątkowe popołudnie (27.06.2008) od sesji popularno-naukowej, gdzie referaty wygłosili kolejno:
 
        ks. Jan Cieślar - Ewangelicy w czasie II Wojny Światowej
        ks. Waldemar Szajthauer - 170 lat kościoła i parafii ewangelickiej w Wiśle
        Maria Szlauer-Bujok - Historyczna prezentacja multimedialna
        Maciej Oczkowski - Początki wiślańskiego szkolnictwa
        Danuta Szczypka - Radca Dworu CK Jan Bujok.

 

Pomiędzy kolejnymi referatami czas muzycznie umilał duet Anastazja Sztauer (altówka) i Piotr Adamik (fortepian), którzy w profesjonalny sposób zaprezentowali utwory znanych kompozytorów, takich jak Mozart, Vivaldi, Gershwin. Sesja odbyła się w sali parafialnej Domu Zborowego im. bp. Andrzeja Wantuły.
   

 
W sobotę 28 czerwca w kościele ap. Piotra i Pawła odbył się koncert muzyki organowej w wykonaniu wiślanina Marka Pilcha, który jest wychowankiem wielokrotnie tutaj koncertującego prof. Juliana Gembalskiego. W wykonaniu Marka Pilcha goście usłyszeli m.in. utwory Bacha, Vivaldiego i innych.
Po koncercie był czas przy grillu, gdzie można było porozmawiać z gośćmi, a także z samym wykonawcą koncertu.
 
Niedziela to już czas uroczystego nabożeństwa, który został poprzedzony porankiem muzyki i pieśni religijnej w wykonaniu: Orkiestry Misyjnej, Chórku Dziecięcego, Zespołu młodzieżowego i Chóru Parafialnego.

   

 

 
Ciekawym akcentem ze strony rady parafialnej było ubranie się w stroje wiślańskie, co było estetycznym podkreśleniem doniosłości jubileuszu. Kazanie wygłosił bp Paweł Anweiler, które oparł na tekstach z I Księgi Mojżeszowej 12 i Listu do Hebrajczyków 11: I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.
  

Z powodu nieobecności Biskup Kościoła ks. Janusz Jagucki przesłał list z pozdrowieniami, które oparł na wierszu z Księgi Izajasza 52,7: Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem. Słowa gratulacyjne i pozdrowienia przekazali ks. Edgar Meißner, a także Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Piotr Zienc. W imieniu Burmistrza Wisły przemówił v-ce Burmistrz Jan Cieślar.