english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

30-lecie partnerstwa między ChAT a Bonn

30-lecie partnerstwa pomiędzy Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie a Wydziałem Teologii Ewangelickiej Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka-Wilhelma w Bonn
   
W dniach 31 marca – 2 kwietnia 2008 r. w Bonn w sposób uroczysty obchodzono 30-lecie podpisania Umowy partnerskiej pomiędzy Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie a Wydziałem Teologii Ewangelickiej Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka-Wilhelma w Bonn. Umowa ta umożliwiła ewangelickiemu środowisku teologicznemu w Polsce otwarcie się na bliskie kontakty z zachodnią myślą teologiczną, a w sposób szczególny z bońskim środowiskiem naukowym. Partnerstwo dwóch wydziałów było zarazem wkładem uczelni i Kościołów w pojednanie polsko-niemieckie.
 

Uroczystość 30-lecia kontaktów ChAT z uniwersytetem w Bonn 
 
Po 30 latach od tego przełomowego wydarzenia, podczas uroczystego sympozjum naukowego w Bonn, świętowano wspólny Jubileusz. Polską stronę reprezentowała delegacja 6 pracowników naukowych ChAT z katedr pedagogiki religijnej, teologii praktycznej oraz systematycznej. Podczas uroczystości wieczoru jubileuszowego wykład okolicznościowy zatytułowany: Potencjał kształceniowy religii i jej racjonalność: znaczenie teoretyczne i społeczny odbiór – wygłosił ks. prof. Bogusław Milerski, a Słowo od Rektora odczytał ks. prof. Marcin Hintz – były stypendysta bońskiej uczelni. Przez kolejne dni uczestnicy ekumenicznego Sympozjum Naukowego zatytułowanego: Religia i racjonalność jako elementy procesu kształcenia – wykłady wygłosili pedagodzy religijni i teolodzy z Niemiec, Polski, Czech, Węgier, Szwajcarii, Włoch i Grecji. Polscy teologowie: ks. prof. Marcin Hintz, dr Joanna Koleff-Pracka oraz ks. dyr. Ireneusz Lukas prowadzili zajęcia warsztatowe.
 

Reński Uniwersytet Fryderyka-Wilhelma w Bonn
 
Przez ponad 25 lat ze strony bońskiej, koordynatorem ds. kontaktów z ChAT był ks. znany boński systematyk ks. prof. Gerhard Sauter, doktor honorowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Obecnie funkcję tę sprawuje prof. Michael Meyer-Blanck, specjalista w zakresie pedagogiki religijnej.
 

ks. prof. Bogusław Milerski i prof. Michael Meyer-Blanck
 
Co roku polscy stypendyści za sprawą partnerstwa mają możliwość odbycia krótkich lub semestralnych stażów naukowych, bońscy teologowie rokrocznie przebywają w Warszawie z tygodniowymi wykładami i seminariami adresowanymi dla studentów teologii ewangelickiej ChAT. 30-letnia współpraca obydwu uczelni stała się trwałym elementem ich naukowego życia.