english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

35 lat Konkordii Leuenberskiej

W marcu b.r. roku minęła 35. rocznica uchwalenia Konkordii Leuenberskiej, dokumentu ustanawiającego pełną komunię między Kościołami ewangelickimi różnych tradycji. Konkordia, którą do tej pory podpisało 105 Kościołów (w tym także Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP), wyraża wspólne rozumienie Ewangelii oraz uznaje ważność sakramentów i urzędów przez Kościoły, które ratyfikowały dokument.
 
Innym zadaniem Wspólnoty Kościołów Konkordii Leuenberskiej, która nazywa się obecnie Wspólnota Ewangelickich Kościołów Europy (GEKE), było pogłębienia więzi wiary łączące Kościoły ewangelickie, wzmacnianie dialogu ekumenicznego z innymi Kościołami, a także reprezentowanie interesów Kościołów ewangelicko-luterańskich, reformowanych, unijnych i metodystycznych wobec instytucji europejskich. Jednym z głównych architektów Konkordii był szwajcarski teolog reformowany, ks. Lukas Vischer, który zmarł 11 marca 2008 r.
Prezydentem GEKE jest obecnie ks. Thomas Wipf, kierujący również Szwajcarskim Związkiem Kościołów Ewangelickich, a sekretarzem generalnym bp Michael Bünker, zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Austrii. Siedzibą GEKE jest Wiedeń.
 
Polski tekst Konkordii, a także krótki rys historyczny wraz z komentarzem dostępne są na stronach internetowych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP - lub w wersji książkowej w Wydawnictwie Augustana.
  
Dariusz Bruncz
  
 
Zobacz również:
Tekst Konkordii Leunenberskiej
Historia powstania Konkordii Leunenberskiej
 
Drukowana wersja Konkordii Leunenberskiej