english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

50 lat ordynacji ks. Jana F. Macha

Ks. Fryderyk Jan Mach, ordynowany w Niedzielę Palmową, dnia 30 marca 1958 r. przez bpa Karola Kotulę w kościele św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach, swój jubileusz 50-lecia ordynacji obchodził w Wielkanoc, 23 marca 2008 r. w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, gdzie był ochrzczony.
 

 
Uroczystemu nabożeństwu przewodniczył bp Tadeusz Szurman, a kazanie na tekst wielkanocny wygłosił Jubilat. Wyraził on radość, że może swój złoty jubileusz ordynacji obchodzić w kościele, w którym był ochrzczony, gdzie zaczęło się jego życie duchowe, a potem dojrzewało pod okiem ks. proboszcza Leopolda Raabego w Świętochłowicach. Kaznodzieja mówił, że choć trudno uwierzyć w zmartwychwstanie, to jednak bez zaufania zwiastowaniu apostolskiemu o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, taka wiara byłaby nieużyteczną wiarą, nie mogłaby ona rodzić owoców.
 
W drugiej części kazania Jubilat wspomniał o jego śliskości, o głębokich korzeniach, jakimi wrósł w ziemię śląską, których nie mogły wyrwać ani granice, ani żelazna kurtyna, po za którą znalazł się od roku 1959 gdy wraz z rodzicami i bratem. Ks. J. Mach nigdy wewnętrznie i duchowo swojej ziemi ojczystej nie opuścił, choć wiernie służył i aż po dzień dzisiejszy służy w Kościele luterańskim w Bawarii, gdzie założył rodzinę. W Kościele w Bawarii służy też jako dziekan w Ewangelickiej Wyższej Szkole Zawodowej (Fachhohschule) w Norymberdze jego małżonka, ks. prof. Barbara Städtler - Mach.
 

Przed głównym wejściem do kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach (od prawej): bp-senior Jan Szarek, Jubilat, jego żona prof. Barbara Städtler – Mach, bp Tadeusz Szurman, ks. prezes-senior Jan Gross 
 
Podczas nabożeństwa wielkanocnego po Komunii Świętej do Jubilata w serdecznych słowach przemówił bp Tadeusz Szurman i udzielił błogosławieństwa Jubilatowi oraz licznie zgromadzonemu zborowi.
 
Druga część uroczystości odbyła się w restauracji na rynku w Mikołowie. Wzięły w niej udział siostry diakonisie z Dzięgielowa, koleżanki i koledzy z okresu studiów oraz przyjaciele Jubilata. W czasie obiadu przemówił i wzniósł toast przyjaciel Jubilata, prof. Jerzy Buzek, były premier, a obecnie deputowany do Parlamentu Europejskiego, który podziękował Jubilatowi za wielką i różnorodną pomoc, jaką niósł i niesie w różnoraki sposób najbardziej potrzebującym ludziom. Jubilata można bowiem przyrównać do św. Franciszka z Asyżu, który niesie pokój między narodami i który wstawia się za najmniejszymi i najbiedniejszymi. Można też go porównać do miłosiernego Samarytanina, bo dla niego nie jest ważna w niesieniu pomocy przynależność konfesyjna, polityczna, czy narodowa, lecz sama potrzeba i stan, w którym znajduje się drugi człowiek.
 
Na końcu przemówił z wielkim humorem, ale i wzruszeniem sam Jubilat, który stwierdził, że przez całe jego życie Pan Bóg podsuwał mu ciągle nowych ludzi, którym należało pomóc, a on sam musiał się zatroszczyć o to, jak tę pomoc zdobyć.
 
tekst: ks. Jan Gross
zdjęcia: Andrzej Sobański
 

 
Przyjaciele Jubilata pragną Mu złożyć i tą drogą najlepsze życzenia dalszego Bożego błogosławieństwa, wiele dobrego zdrowia i ciągle nowych sił do pracy dla Pana i Jego Kościoła.