english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

60 lat parafii w Bradford

W niedziele, 7 września 2008 r. odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji 60-lecia powstania Polskiej Parafii Ewangelickiej Św. Mateusza w Bradford, West Yorkshire (Wielka Brytania).
 
Nabożeństwo odbyło się w kościele St. Lukes angielskiej parafii luterańskiej w Leeds. W uroczystym nabozeństwie oprócz proboszcza parafii, ks. bp. Waltera Jaguckiego wzięli udział: ks. biskup Janusz Jagucki, Biskup Kościoła luteranskiego w Polsce, ks. proboszcz Tadeusz Bogucki z parafii w Birmingham, ks. Roman Sobaszek z Polskiej Parafii Rzymskokatolickiej w Leeds (odczytał fragment Starego Testamentu), pastor Gita Putce z łotewskiej parafii luterańskiej w Leeds (zmówiła modlitwy w języku angielskim), pastor Libby Toomsalu z parafii St. Lukes (odczytała lekcje Nowego Testamnetu w języku angielskim oraz wikariusz pastor Mark Hardy z parafii St. Lukes, ktory wygłosił rozmyślanie w języku angielskim.
Spowiedż odprawił ks. T. Bogucki, a liturgię wstępna ks. bp W. Jagucki. Kazanie wygłosił gość z Polski, bp Janusz Jagucki, który także przekazał pozdrowienia od władz Kościoła w Polsce. W kazaniu opartym na Ewangeliii Jana 10,22-30 kaznodzieja wspomniał o przeżyciach załozycieli parafii w roku 1948, którzy po tragedii wojny i niemożności powrotu do kraju, znaleźli w Kościele na obczyźnie przystań, kąt dla siebie, aby w modlitwach, śpiewie i słuchaniu Słowa oraz w Sakramentach udzielanych w polskiej szacie językowej znaleźć pocieszenie, w słowach "Ojciec mój, który mi je dał, jest wiekszy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca". (w. 29).
Liturgię Sakramentu Ołtarza odprawili dwaj biskupi - bracia Jaguccy. Był to moment wzruszający dla wszystkich zebranych. 

Po nabozeństwie głos zabrała Halina Martin - kurator parafii, rodem z Białegostoku. Przywitała wszystkich zebranych, dziękując gościom, a  w szczególnosci biskupowi Januszowi Jaguckiemu za przybycie do Leeds. Podziękowała też gościom ekumenicznym za złożone życzenia. Pani kurator przywitała serdecznie Jana Fendera, rodem z Bielska-Białej, który był kuratorem parafii w latach 50-tych. Ks. proboszcz Walter Jagucki wspomniał tych, co odeszli z Kościoła ziemskiego do wieczności, a w szczególności założyciela parafii w roku 1948 ks.Teodora Stoya, rodem z Mysłowic, kapelana ewangelickiego I Korpusu Wojsk Polskich w Szkocji pod dowództwem generała Maczka. Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć pierwszego proboszcza, parafian i kuratorów - Józefa Dygosia, rodem z Cieszyna, Emila Śmiernę, takzż cieszyniaka i Henryka Podżorskiego, rodem z Krakowa. 

Z kolei pani kurator podziękowała paniom za wspaniałe przyjęcie, szczególnie Krystynie Slater, "szefowej" kuchni urodzonej tu w Anglii i Oldze i Helenie Klimach, rodem z Suwalszczyzny, które były jej pomocne. 
  
Dlaczego wymieniłem skąd niektórzy pochodzą? Po prostu chcę pokazać, jak w naszej parafii mieliśmy i mamy współwyznawców z każdego zakątka Polski, a także już trzecią generację urodzoną w gościnnym Yorkshire. Istnienie parafii, która jest członkiem Luterańskiego Kościoła w Wielkiej Brytanii (Lutheran Church in Great Britain), którego biskupem jest ks. Walter Jagucki, jest dowodem Łaski Bożej, a wraz z innymi polskimi zborami stanowi wkład w rozwój luteranizmu w Wielkiej Brytanii. 
 
Parafia została założona wiosną 1948 w Leeds, gdzie pierwszy proboszcz ks. Teodor Stoy piastował ten urząd do roku 1966. Po odejściu na emeryture, przybył na ten teren ks. Walter Jagucki, który w roku 1971 został wybrany na proboszcza. Funkcję te pełni do dziś. Parafia obsługuje Polaków ewangelików na terenie północnej Anglii i Szkocji.
 
Siedzibę parafii przeniesiono do Bradford w 1966 r., po zakupieniu Domu Parafialnego, który służy parafii do dziś. Znajduje się tu mała kaplica, kancelaria, pokój gościnny oraz 4 pokoje lokatorskie. Naszą partnerską parafią w Polsce jest parafia w Poznaniu. 10 lat temu, gdy obchodziliśmy nasze 50-lecie, głównymi gośćmi był ks. Tadeusz Raszyk z małżonką. 

Dziękujemy Bogu z ten uroczysty dzień. Zapraszamy do nas każdego rodaka/rodaczkę - współwyznawców, którzy znajdą się w Wielkiej Brytanii.
XWJ