english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

75 lat ks. Tomasza Bruella

W sobotę 5 lipca 2008 r. przypadły 75. urodziny ks. Tomasza Bruella , długoletniego ogólnopolskiego duszpasterza ewangelizacyjno-misyjnego Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP. Poprzez swoje liczne podróże po całej Polsce, odwiedzając chyba prawie wszystkie parafie naszego Kościoła, niósł słowo o zbawieniu i życiu wiecznym dla każdego grzesznika poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dał się poznać wielu ludziom w Kościele, zyskując ich życzliwość i wdzięczność. Zaangażowany był w pracę ewangelizacyjną, kaznodziejską, wśród osób ratowanych z nałogu alkoholizmu, w pracę godzin biblijnych, Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie, rekolekcji... Zarazem był wspaniałym tłumaczem, duszpasterzem , naszym „wujkiem”, bliskim wielu serc.
  

ks. Tomasz Bruell

ks. Tomasz Bruell
 
Za łaską tego, któremu powierzył swoje życie i wiernie służył przez całe swoje życie, mógł w gronie najbliższych przeżywać swój szczególny jubileusz 75. urodzin. Ks. Tomasz Bruell obecnie przebywa w Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym w Cieszynie, gdzie w sobotnie popołudnie zebrała się najbliższa rodzina: wierna towarzyszka życia - małżonka diakon Janina Kisza – Bruell, syn Andrzej, z zagranicy przyjechał syn ks. Daniel Bruell wraz z małżonką, synami i teściową. Obecny był też ks. Marek Londzin z Dzięgielowa.
 

 
Pogodny i radosny ks. Tomasz mógł cieszyć się najbliższa rodziną, ich obecność była dla niego największym prezentem, a zwłaszcza obecność wnuków. Skromna uroczystość rozpoczęła się pieśnią, modlitwą ks. Daniela. Następnie był czas na wspomnienia i radosne rozmowy.
 

 
Wdzięczni Bogu za dar służby ks. Tomasza Bruella w naszym Kościele, powierzamy Bogu jego dalsze życie, prosząc o zdrowie, siły, humor, pokój serca i uśmiech duszy. Niech Bóg błogosławi i prowadzi w mocy zmartwychwstałego Pana Kościoła Jezusa Chrystusa naszego drogiego Jubilata.
 
ks. Marek Londzin