english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

95 lat kościoła Św. Ducha w Orzeszu

W 1. Święto Zesłania Ducha Świętego, 11 maja 2008 r. parafia ewangelicka w Orzeszu obchodziła jubileusz 95-lecia poświęcenia kościoła Ducha Świętego. W uroczystościach uczestniczył zwierzchnik Kościoła, bp Janusz Jagucki, zwierzchnik Diecezji Katowickiej bp Tadeusz Szurman oraz ks. radca Jan Gross - duszpasterz parafii w latach 1978-1995. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych: Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Piotr Zienc, Przewodniczący Rady Miasta Jan Mach oraz Burmistrz Miasta Andrzej Szafraniec. Radę Diecezjalną Diecezji Katowickiej reprezentował Joachim Gibiec. Uroczystemu nabożeństwu przewodniczył bp Janusz Jagucki, który wygłosił też kazanie.
 
kościół ewangelicki Św. Ducha w Orzeszu
 
Podczas nabożeństwa proboszcz parafii ks. Henryk Reske wspomniał fundatorkę kościoła Katharinę Hegenscheidt z d. Friedenthal oraz jej męża Rudolfa – królewskiego radcę Prus, którzy będąc właścicielami dóbr rycerskich w Zawiści (dziś dzielnica Orzesza) mieli wielki wkład w rozwój okolicznych miejscowości, a przez budowę kościoła w Orzeszu przyczynili się do ugruntowania pozycji ewangelików na tym terenie. W programie uroczystości miało miejsce zwiedzanie zespołu pałacowego w Orzeszu- Zawiści, w którym zamieszkiwała rodzina Hegenscheidt, gdzie obecnie mieści się Ośrodek Terapii Nerwic dla dzieci i młodzieży.
 

Tegoroczni konfirmanci z Orzesza z księżmi
 
W części popołudniowej odbyło się spotkanie w sali parafialnej, podczas którego Burmistrz Miasta A. Szafraniec przedstawił prezentację multimedialną poświęconą życiu społecznemu i gospodarczemu miasta Orzesze, natomiast prezes chóru J. Szczuka przedstawił fragmenty z życia chóru i parafii na przestrzeni kilku ostatnich lat. Uroczystości niedzielne zakończył koncert zespołu Poethicon z Cieszyna, podczas którego pozdrowienie wygłosił bp Tadeusz Szurman. Czas Zielonych Świąt dał okazję, by wierni mogli wspólnie świętować jubileusz swojego kościoła także następnego dnia podczas wspólnego nabożeństwa i spotkania przy kawie i cieście.
  
Życzenia Burmistrza Orzesza Andrzeja Szafrańca
 
Kościół, pod wezwaniem Ducha Świętego został poświęcony we wtorek 13 maja 1913 roku. Wybudowany został według projektu Henrego z Wrocławia. Wystrój i wyposażenie kościoła zostały zaprojektowane przez berlińskich artystów Bellinga i Zabela. Kościół posiada piękny witraż przedstawiający Zesłanie Ducha Świętego oraz dziesięciogłosowe organy firmy Schlag und Söhne. Od strony frontowej, po lewej stronie wieży kościelnej znajduje się sala parafialna wraz z dobudowanym w latach 70. XX wieku zapleczem.
 
Spotkanie w sali parafialnej
 
W chwili obecnej parafia liczy nieco poniżej 400 wiernych. Prężnie działa 40 osobowy chór parafialny i 20 osobowy zespół dziecięco-młodzieżowy „Boże Dzieci”.
  
Więcej:  Strona internetowa parafii w Orzeszu