english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Boże dzieło - nasze ręce

Ewangelizacyjna ofensywa amerykańskich luteranów
  
Ewangelicko-Luterański Kościół w Ameryce (ELCA) zainicjował akcję ewangelizacyjno-misyjną, której towarzyszy kampania reklamowa w mediach, Internecie i bilbordach. ELCA zachęca swoich wiernych do większego zaangażowania się w życie Kościoła poprzez udział w licznych projektach diakonijnych i ewangelizacyjnych, ale przede wszystkim poprzez regularne uczestnictwo w nabożeństwach.
  
 
Akcja zatytułowana „Boże dzieło – nasze ręce” ma charakter misji wewnętrznej. Parafie i diecezje ELCA zachęcane są do aktywizowania życia zborowego i nawiązywania ponadregionalnych kontaktów, celem wzmocnienia obecności luteranów w amerykańskim społeczeństwie i wspólnoty Kościoła. – Zostań dumnym ambasadorem ELCA – głosi jedno z haseł, które ma zachęcić do podejmowania rozmów o sprawach wiary w parafii, a także poza nią, dlatego też projekt posiada istotny element misyjny polegający na szerokim informowaniu społeczeństwa, niezależnie od wyznania, na temat działalności Kościoła, który mimo, iż należy do jednego z największych Kościołów protestanckich w USA, w mediach praktycznie nie istnieje.
 

W ramach kampanii „Boże dzieło – nasze ręce” uruchomiono szereg podstroi internetowych, na których można zobaczyć 10-minutowy film nt. pracy ELCA (http://www.elca.org/Our-Faith-In-Action/Stories-of-Faith-in-Action/Gods-Work-Our-Hands.aspx), o której opowiada ks. bp Mark S. Hanson, zwierzchnik ELCA, a także przedstawiciele różnych inicjatyw kościelnych.
 
Ilustracją tych działań są plakaty reklamowe pokazujące zaangażowanie Kościoła w promowanie edukacji, w tym również w krajach afrykańskich, czy niesienie pomocy potrzebującym. Plakaty umieszczane w sieci, bilbordach i w reklamówkach telewizyjnych ilustrują konkretne przypadki pomocy, w jaką zaangażowani są luteranie.
 
 
Działaniom tym towarzyszy projekt „Księga Wiary” (Book of Faith) http://www.bookoffaith.org/default.aspx, który zachęca wiernych do ponownego odkrywania Pisma Świętego. Na specjalnej stronie internetowej parafie, grupy diecezjalne, czy też pojedyncze osoby mogą wymieniać doświadczenia oparte na rozważaniu Pisma Świętego. Dostępne są również materiały multimedialne, blogi, kalendarz wydarzeń i spotkań. Parafie zamieszczają filmy ze spotkań ewangelizacyjnych dla młodzieży i dorosłych, często o charakterze ekumenicznym.
 
Dariusz Bruncz