english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Centralne nabożeństwo ekumeniczne w kościele Św. Trójcy

20 stycznia 2007 r. w ewangelicko-augsburskim kościele Św. Trójcy w Warszawie odprawione zostało Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne w ramach Powszechnego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
 
Zebranych gości powitał proboszcz Parafii, ks. Piotr Gaś, natomiast liturgię poprowadził bp Janusz Jagucki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Kazanie wygłosił abp Kazimierz Nycz, rzymskokatolicki metropolita warszawski. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościoła Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego, licznie zgromadzeni wierni, w tym siostry zakonne oraz duchowieństwo, a także wierni innych Kościołów protestanckich i mariawickiego, nie należących do PRE.
   

 
- Modlitwa powinna stać w centrum ekumenicznego dialogu – podkreślił abp Nycz, zwracając również uwagę na wyzwania i problemy, z jakimi wspólnie borykają się chrześcijanie, szczególnie w odniesieniu do tzw. laickości traktowanej niekiedy jako nowa religia. - My musimy stać przy Chrystusie – dodał metropolita. Hierarcha przypomniał również owoce dotychczasowego dialogu ekumenicznego z Kościołami prawosławnymi oraz podkreślił wagę nieustannych wysiłków na rzecz pogłębienia wspólnej nadziei na jedność. W tym kontekście abp Nycz odwołał się do wystąpienia Benedykta XVI w kościele Św. Trójcy (2006 r.) oraz do ostatniej encykliki papieża o nadziei „Spe salvi”.
 

 
Po kazaniu duchowni różnych wyznań zmawiali modlitwy intencyjne opracowane wspólnie przez PRE oraz rzymskokatolicką Konferencję Episkopatu Polski. Podczas nabożeństwa śpiewał chór ekumeniczny chór „Modo Maiorum”, działający przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie pod dyr. Michała Straszewskiego.
 
Końcowego błogosławieństwa Aaronowego udzielił bp Janusz Jagucki w asyście pozostałych biskupów: bp. Michała M. Ludwika Jabłońskiego, zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, abp Kazimierza Nycza, bp. Edwarda Puśleckiego, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, bp. Marka Izdebskiego, superintendenta Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, bp. Wiktora Wysoczańskiego, zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego, bp. Zdzisława Trandy, biskupa-seniora Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz biskupa siemiatyckiego Jerzego (Pańkowski), wikariusza prawosławnego metropolity Warszawy i całej Polski, Sawy.
 

 
Nabożeństwo będzie retransmitowane przez Program 2 Polskiego Radia 27 stycznia 2008 roku o godz. 8.00, a relacja telewizyjna z niego zostanie zaprezentowana we wtorek 29 stycznia br. o 7.20 w Programie II Telewizji Polskiej.
   
DB
Foto: Aldona Karska