english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dolnośląski Klucz Sukcesu i medal KEN

Dolnośląski Klucz Sukcesu dla świdnickiego Kościoła Pokoju
 
Przewrotnie można byłoby stwierdzić, iż samo istnienie Kościoła Pokoju już jest sukcesem. Wybudowany z drewna, słomy, gliny i piasku miał bowiem być „świątynią na chwilkę”. Jednakże to, co z woli człowieka miało powstać i być kruche i nietrwałe, istnieje już kilkaset lat.
 

 
Kościół Pokoju w Świdnicy został szczególnie wyróżniony przez Kapitułę Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska i otrzymał prestiżową nagrodę - Dolnośląski Klucz Sukcesu. Nagroda została przyznana „za propagowanie dziedzictwa kulturowego oraz idei ekumenizmu”. Proboszcz parafii ks. Waldemar Pytel, który 27 września 2008 roku odebrał wyróżnienie stwierdził, iż nagroda ta jest szczególnie ważna dla parafii, ponieważ udowadnia, że Kościół Pokoju od lat oprócz swojej zasadniczej – religijnej roli – pełni także rolę kulturotwórczą, docenioną w regionie.
 
Świątynia od ponad 350 lat jest Domem Bożym, gdzie w każdą niedzielę i święta gromadzą się wierni i inne osoby chcące uczestniczyć w nabożeństwach. Kościół ze względu na swą unikatowość został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001 r.) i jest miejscem często odwiedzanym przez głowy państw, premierów, ambasadorów i rzesze turystów z całego świata. Tutaj bowiem wręcz namacalna staje się idea dialogu międzykulturowego.
  

 
Miejsce to pobudza osoby skupione wokół kościoła do działań na różnych płaszczyznach i mobilizuje do podejmowania wielu wysiłków. Atmosfera tego miejsca powoduje, że od kilku lat chętnie wracają tu artyści na koncert i przedstawienia, malarze – na plenery i warsztaty plastyczne. W świątyni niemal przez cały rok rozbrzmiewa muzyka. To tutaj odbywają się koncerty w ramach festiwalu Wratislavia Cantans. Od 2000 roku organizowany jest także Festiwal Bachowski. Niepowtarzalności placu Pokoju dopełnia kawiarnia-galeria, która usytuowana w dawnym „Domu Stróża” zaprasza, na pyszną kawę i chwilę odpoczynku po zwiedzaniu świątyni.
 
O Kościele Pokoju mówi się, iż jest ambasadorem kultury Dolnego Śląska.
 

  
Medal Komisji Edukacji Narodowej dla ks. Waldemara Pytla
 
Proboszcz Kościoła Pokoju ks. Waldemar Pytel 14 października br. za swoją działalność otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.
 

 
To honorowe wyróżnienie jest zwieńczeniem – i zarówno zachęta na przyszłość – współpracy z młodzieżą, jaka ma miejsce w Kościele Pokoju przy okazji licznych imprez organizowanych właśnie z myślą o młodych ludziach.
 

 
Warsztaty plastyczne, obozy epigraficzne, muzyczne kursy mistrzowskie, spotkania dydaktyczne oraz koncerty muzyczne w świdnickich liceach na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalno-edukacyjnych Parafii. Niezwykle cieszy fakt, że właśnie ta forma działalności Kościoła została doceniona.