english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ekumeniczna modlitwa za Pro Christ w Szczecinie

Choć Ewangelizacja Pro Christ 2008 dawno zakończona to Szczecin wciąż żyje tym, co miało miejsce na początku kwietnia.
 
Pięć Kościołów, w tym siedem różnych zborów organizowało przekaz w naszym mieście. Przez osiem wieczorów w kościele Świętej Trójcy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie spotykało się ok. 150 osób (najwięcej w ostatni dzień - ok. 220), aby obcować z żywym Słowem głoszonym w Spodku, jak i w czasie dwudziestominutowego lokalnego programu.
 

 
Przedstawiciele różnych protestanckich Kościołów spotkali się w listopadzie na szkoleniu Pro Christ organizowanym przez parafię ewangelicką przy współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji. Wtedy zapadła decyzja wspólnego zorganizowania tego ewangelizacyjnego przedsięwzięcia. W czasie regularnych comiesięcznych spotkań przygotowawczych i modlitewnych omówiono wszystkie szczegóły, określono dokładnie służbę przed i poewangelizacyjną. Pracy było mnóstwo, bowiem kościół wymagał odpowiedniego dostosowania do przekazu. Trzeba było zaciemnić wszystkie okna i umocować kilkumetrowy ekran. Na przystankach tramwajowych przyklejono 700 plakatów, rozdano ok. 7000 indywidualnych zaproszeń.
 

 
W niedzielę 25 maja br. znów będąc razem w kościele Świętej Trójcy podziękowaliśmy Bogu za Jego błogosławieństwo i przyznanie się do naszego nieporadnego działania. Najpierw przypomnieliśmy sobie, że Bóg okazuje łaskę grzesznikom, z których my jesteśmy pierwsi. Następnie uświadomiliśmy sobie, że arcykapłańska modlitwa Jezusa o jedność Jego uczniów obejmowała również dzieło Pro Christ 2008 w Szczecinie, więc za pomoc w wypełnieniu tej modlitwy dziękowaliśmy naszemu Bogu. Później widząc w Jezusie dającego nową szansę i nowe życie dziękowaliśmy za wszystko stare, które w nas przeminęło, prosząc o to, co jest Jego nowym dziełem w nas. Modliliśmy się również o wszystkich ludzi biorących udział w ewangelizacji w Szczecinie oraz w całej Polsce, powierzaliśmy Bogu organizatorów. W czasie spotkania kilka osób opowiedziało o tym, czym była dla nich ewangelizacja Pro Christ. Śpiew prowadził zespół z Kościoła Zielonoświątkowego.
 

 
Końcowego błogosławieństwa udzielił bp Mieczysław Czajko
 
Pro Christ dla wielu wiernych było bardzo mocnym duchowym doświadczeniem. Wielu przekonało się również, że służba to nie tylko głoszenie, ale również zaangażowanie się w pomoc duszpasterską, modlitewną, techniczną i porządkową. W ramach parafialnych spotkań „Co u Ciebie słychać?” kilkunastoosobowa grupa z parafii realizuje poewangelizacyjny materiał biblijny.
 
Na ostatniej w maju godzinie biblijnej wzięła udział grupa z Kościoła Anglikańskiego z Nottingham, a 10 czerwca w Domu Kultury „Słowianin” wystąpi chrześcijański artysta Tomasz Żółtko – to wszystko jest owocem otwarcia się na wzajemną współpracę. Szanując własną odrębną tożsamość chcemy razem dawać świadectwo naszej jednej wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa.
 
ks. Sławomir J. Sikora