english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Gdański Rocznik Ewangelicki

Ukazał się pierwszy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego, czasopisma popularno-naukowego, wydanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku z siedzibą w Sopocie.
 
Jak podkreślił w Słowie Wstępnym bp Michał Warczyński, „celem podjętego przedsięwzięcia ma być z jednej strony integracja czytelników-ewangelików wokół czasopisma, a z drugiej – informacja dla pozostałych czytelników o historii i stanie obecnym Kościoła luterańskiego na Pomorzu. Niewiedza jest tu, niestety, powszechna, stąd dotarcie do jak najszerszej opinii publicznej winno być najpilniejszym zadaniem redakcji Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego. W przeszłości ukazywały się na Pomorzu dziesiątki luterańskich gazet i czasopism, również naukowych, głównie w języku niemieckim, ale także w języku polskim. Warto więc do tej tradycji nawiązać. Wydając Rocznik, chcemy też pokazać, że ewangelicyzm w Polsce >nie umarł<, jak to niektórzy chcieliby, >nie znajduje się w stanie szczątkowym< , jak podkreślają inni, i nie zawsze jest tak, że >ewangelik to Niemiec<, jak przedstawiają to nieraz >sympatycy< naszego Kościoła”.
 
Rocznik w swoich założeniach, nie jest jedynie publikacją zajmującą się historią. Obejmuje również teologię, ze zwróceniem szczególnej uwagi na myśl protestancką w ujęciu teologicznym, recenzje, teksty źródłowe, kronikę wydarzeń parafialnych oraz publicystykę.
 
W pierwszym numerze Kolegium Redakcyjne i Rada Parafialna informuje o ufundowaniu stypendium studentom, którzy zdecydują się na napisanie pracy magisterskiej z dziejów protestantyzmu na Pomorzu.
 
Warte uwagi są m. in. artykuły prof. J. Małłka „Rozwój reformacji na Pomorzu”, Jana Szturca „Gdańsk – europejska stolica nauk ścisłych”, M. Drapelli „Wizerunek ewangelika w podręcznikach i lekturach szkolnych” i in. Ponadto, obok kilku recenzji, autografów wpisów Reformatorów M. Lutra, F. Melanchtona i J. Bugenhagena ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN. Rocznik zawiera również Kronikę Wydarzeń w Parafii Ewangelickiej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie w 2007 roku. 
  
Zobacz również:
 
- Spis treści
- Informacja o stypendium dla studentów zajmujących się badaniem dziejów protestantyzmu na Pomorzu
 
 

 
Gdański Rocznik Ewangelicki można nabyć:
 
- w księgarni internetowej: www.warto.com.pl
 
- w księgarni „Warto” w Cieszynie – 43-300 Cieszyn, ul. Wyższa Brama 29, tel. 033 852 36 44, e-mail: cieszyn@warto.com.pl