english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

II edycja cyklu szkoleniowegoPrzeciw przemocy

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zaprasza na organizowane przez Punkt Konsultacyjny “Przeciw przemocy” szkolenie przeznaczone dla duchownych i świeckich pracowników oraz osób biorych aktywny udział w społecznej działalności parafii naszego Kościoła.
  

Tematyka zajęć koncentruje się na zjawisku przemocy w rodzinie jako źródła kryzysów osobistych i rodzinnych. Szkolenie uczy kontaktu z osobami w kryzysie, motywowania ich do zmiany, a także wykorzystywania możliwości instytucji i służb, do których mogą się zwracać osoby w trudnych sytuacjach życiowych.
 

Spotkania odbywać się będą zawsze od niedzieli wieczora (godz. 19.00) do wtorku (godz. 13). Koszt kursu (zajęć wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem) ponosi Diakonia KEA w RP.
 

O refundację kosztów dojazdu uczestników na zajęcia zwracamy się do parafii i diecezji delegujących swoich pracowników lub wolontariuszy.
 

Zgłoszenia przyjmują i dalszych informacji udzielają:
 

Ilona Luchcińska (wtorki, środy, czwartki w godz. 10.00 - 15.00) tel 22 887 02 17 oraz Beata Wolfram (tel. kom. 0 510 068 146).
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 marca 2008 r.
 
Szczegóły: plakat z terminami spotkań