english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

IV Konferencja Diakonijna w Koszalinie

W dniach 15-17 czerwca 2008 r. Diakonia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie po raz drugi była organizatorem i gospodarzem Konferencji Diakonijnej. Od czterech lat spotykamy się wspólnie z naszymi partnerami z Niemiec oraz Szwecji, aby porównywać sytuację socjalną poszczególnych grup społecznych w naszych krajach. Tym razem zastanawialiśmy się nad tematem „Co daje młodzieży współczesny świat?" i jaką rolę odgrywa dla młodych ludzi Kościół.
 

 
Ze Szwecji (diecezja Vaxjo) przybyła 6-osobowa grupa, z Niemiec - z Diakonii Kościoła Pomorskiego - 4 osoby. Z polskiej strony w spotkaniu uczestniczyli parafianie zainteresowani tematem oraz zaangażowani w pracę diakonijną.
 

 
W programie konferencji znalazły się referaty poruszające główne zagadnienie: na rozpoczęcie Konferencji Izabela Główka-Sokołowska mówiła o samotności młodych ludzi wśród przesyconym techniką świecie, przedstawiciel z Kościoła Szwedzkiego opowiedział o projekcie młodzieżowym „Kotłownia”, a pracownik poradni młodzieżowej z Greifswaldu streścił wyniki ostatnich badań przeprowadzonych w Niemczech na temat problemów wśród młodzieży. Na zaproszenie gospodarzy w konferencji uczestniczyli także młodzi ludzie z Młodzieżowej Rady Miasta, działającej przy koszalińskim ratuszu.
 
Goście mieli także okazję złożyć wizytę w Koszalińskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, gdzie zapoznali się z strukturą i systemem działań tego typu organizacji w Polsce. Ostatnim punktem programu było podsumowanie oraz wspólna dyskusja nad rolą Kościoła w życiu młodych ludzi.
 

 
Wszyscy uczestnicy konferencji wyrazili chęć uczestnictwa w następnym spotkaniu, które na zaproszenie naszych szwedzkich przyjaciół w Vaxjo.