english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kondelencje po śmierci patriarchy Aleksego II

Sekretarz Generalny Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL), ks. dr Ishmael Noko po śmierci 79-letniego patriarchy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego – Aleksego II, w imieniu całej wspólnoty luterańskiej wystosował kondolencje do patriarchatu moskiewskiego.
 
W piśmie Noko podkreśla zasługi Jego Świątobliwości w czasie, gdy Rosja i Kościół chrześcijański w tym kraju przechodziły przez lata wielkich zmian i wyzwań. W tym okresie patriarcha Aleksy II jawił się jako „skała świadomości odpowiedzialności oraz stabilności”. Sekretarz Generalny ŚFL docenił zasługi Aleksego II, który piastował swoje stanowisko od 1990 r., zarówno w perspektywie kościelnej, jak i krajowej.
 
Stwierdził, że Jego Świątobliwość należy cenić przede wszystkim za jego zdecydowaną postawę przywódczą, dzięki której udało się odbudować zaufanie społeczne do Kościoła po wielu latach panowania systemu przeciwnego religii. Jako dobry przywódca potrafił także patrzeć poza horyzont swego Kościoła. Był zaangażowany w budowanie mostów z luteranami – pisze dalej ks. Noko. Jako zachętę do kontynuowania dzieła patriarchy Aleksego II, Sekretarz Generalny stwierdził, że wspólnota ekumeniczna potrzebuje jako partnera w dialogu „żywego i świadomego Kościoła Prawosławnego Rosji”.
 
Wyraził przy tym życzenie, by Kościół w dalszym ciągu wspierał wiernych w swoich kraju oraz aktywnie włączył się do działań ekumenicznych na rzecz pokoju na świecie – jako widzialne świadectwo chrześcijan wśród niewierzących. Na koniec, ks. Noko zapewnił, że luteranie będą się modlić o to, by następca patriarchy Aleksego II był również obdarzony dalekowzrocznością i by mógł kontynuować rozpoczęte dzieło swego poprzednika.