english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. Janusz Staszczak wybrany proboszczem w Koszalinie

W 2. Niedzielę Adwentu, dnia 7 grudnia 2008 r. Zgromadzenie Parafialne w Koszalinie pod przewodnictwem ks. radcy Jerzego Molina z Torunia wybrało swoim proboszczem ks. Janusza Staszczaka, dotychczasowego proboszcza – administratora.
     

Ks. Janusz Staszczak (z prawej)

 
Ks. Janusz Staszczak urodził się w Lublinie 13 maja 1969 r. Po ukończeniu studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej odbywał praktykę przedordynacyjną w parafiach w Mikołowie i w Tychach. W nowym kościele w Tychach w dniu 1 lutego 1998 r. razem z ks. Marcinem Orawskim (obecnym proboszczem pomocniczym w parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu) był ordynowany przez ks. biskupa Jana Szarka i posłany do pracy duszpasterskiej do Koszalina, gdzie wówczas nie było żadnego stałego miejsca kultu i miejsca zamieszkania dla duszpasterza.
 
Zwierzchnie władze Kościoła i Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej wraz z młodym księdzem w ramach rewindykacji wystarały się o zwrot zabytkowego kościółka św. Gertrudy (pochodzącego z r. 1383). Później ks. Janusz Staszczak wraz z Radą Parafialną rozpoczęli starania o budowe centrum parafialnego obok kościoła. W dniu 17 maja 2008 r. bp Janusz Jagucki przy współudziale bpa Michała Warczyńskiego i innych biskupów dokonał poświęcenia tego centrum, w którym m.in. znajduje się kaplica, mieszkanie dla proboszcza, obszerna sala parafialna i pokoje gościnne.
 

 

Uwaga!
 
Parafia w Koszalinie poszukuje osooby na stanowisko organisty.
 
Szczegóły: Ogłoszenie